A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Palliatieve zorgnoden in 2040?

Het onderzoeksinstituut van Cicely Saunders International heeft berekend welke proportie van de bevolking in 2040 palliatieve zorgnoden zal hebben. De berekening werd gemaakt voor Engeland en Wales, maar we kunnen een gelijkaardige trend voor andere Europese landen zoals België verwachten:

Ons gezondheidszorgsysteem heeft er alle baat bij om zich voor te bereiden op deze toename aan chronische zorgnoden door het integreren en stimuleren van palliatieve zorg in verschillende gezondheidssectoren.

(Etkind SN, Bone AE, Gomes B, Lovell N, Evans CJ, Higginson IJ and Murtagh FEM. How many people will need palliative care in 2040? Past trends, future projections and implications for services. BMC Medicine 2017;15:102).