A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Euthanasie in België

Sinds 1998 worden regelmatig studies uitgevoerd die de overlijdenscertificaten analyseren en registreren hoe men gestorven is. In 2013 werd de meest recente studie afgenomen. Uit deze langlopende reeks van studies blijkt dat euthanasie meer en meer als een waardige optie wordt beschouwd bij het levenseinde in België. Tussen 2007 en 2013 nam het aandeel euthanasie op het totaal aantal overlijdens toe van 1,9% naar 4,6%. Het aandeel medische hulp bij zelfdoding is 6,4% op het totale aantal overlijdens (Chambaere 2015).

Chambaere K. et al. Recent Trends in Euthanasia and Other End-of-Life Practices in Belgium. New England Journal of Medicine. 2015;372(12)