A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

organisatie » lidmaatschap

algemeen

Door lid te worden van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, ondersteunt u een representatieve organisatie voor alle belanghebbenden in palliatieve zorg in Vlaanderen. De Federatie behartigt, samen met de netwerken palliatieve zorg, kwaliteitsvolle zorg voor elke burger en werkt samen met de netwerken palliatieve zorg aan een vermaatschappelijking van palliatieve zorg. Lid worden van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen betekent een bewuste keuze maken om solidair met anderen een breder draagvlak voor palliatieve zorg te creëren. 

Een lidmaatschap loopt over een periode van 1 jaar, vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.


tarieven voor individuen: 2020

Een effectief lidmaatschap geeft het recht op:

-      stem op de algemene vergadering 
-      deelname aan de overleggroepen
-      korting op het vormingsaanbod
-      korting op de publicaties
-      korting op het activiteitenaanbod van het EAPC (European Association for Palliative Care)

Een effectief lidmaatschap kost 125 euro per jaar.

 

Een toegetreden lidmaatschap geeft het recht op:

-      raadgevende stem op de algemene vergadering
-      korting op het vormingsaanbod

Een toegetreden lidmaatschap kost 60 euro per jaar.


tarieven voor organisaties: 2020

Instellingen, organisaties, verenigingen en andere bekomen automatisch een effectief lidmaatschap.

 

Voor meer informatie over het lidmaatschap, kan u terecht op 02 255 30 40 of  info@palliatief.be 
Wenst u een lidmaatschap aan te schaffen, hou dan zeker uw persoonlijke contactgegevens en uw facturatiegegevens bij de hand.