A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

organisatie » lid worden

algemeen

Door lid te worden van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, ondersteunt u een representatieve organisatie voor alle belanghebbenden in palliatieve zorg in Vlaanderen. De Federatie behartigt, samen met de netwerken palliatieve zorg, kwaliteitsvolle zorg voor elke burger en werkt samen met de netwerken palliatieve zorg aan een vermaatschappelijking van palliatieve zorg. Lid worden van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen betekent een bewuste keuze maken om solidair met anderen een breder draagvlak voor palliatieve zorg te creëren.

Voor individuele leden maken we een onderscheid tussen het effectief en het toegetreden lidmaatschap.

effectief lidmaatschap

Elk effectief lid heeft stemrecht op de algemene vergadering en recht op deelname aan de overleggroepen, zie ook onze statuten.

Voor een overzicht van de overleggroepen en een vergadermatrix - klik hier.

Effectief lidmaatschap geeft eveneens recht op verminderd inschrijvingsgeld bij het VTO-aanbod van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (voor het cursusaanbod van de Federatie - klik hier), verminderd inschrijvingsgeld op de activiteiten van het EAPC (European Association for Palliative Care). (Klik hier voor de website van het EAPC) en reductie op kostprijs van de publicaties van de Federatie.


toegetreden lidmaatschap

Een toegetreden lid heeft geen stemrecht op de algemene vergadering maar kan worden uitgenodigd met raadgevende stem, zie onze statuten.

Toegetreden lidmaatschap geeft recht op verminderd inschrijvingsgeld bij het VTO-aanbod van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. (Voor het cursusaanbod van de Federatie - klik hier).


tarieven 2017

Een lidmaatschap loopt over een periode van 1 jaar, vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Natuurlijke personen kunnen kiezen voor een effectief lidmaatschap (170 euro/jaar) of een toegetreden lidmaatschap (50 euro/jaar).

Instellingen, organisaties, verenigingen en andere rechtspersonen die lid worden, bekomen automatisch een effectief lidmaatschap.

 
Voor meer info betreffende het lidmaatschap, bel ons op 02 255 30 40 of mail naar info@palliatief.be