A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina
requiem van twijfel en troost

Zelf het Requiem organiseren?


algemeen*

Wij leven gelukkig in een land waar de gezondheidszorg sterk uitgebouwd en toegankelijk is voor iedereen. Levensbedreigende ziektes en de strijd ertegen krijgen veel aandacht. En maar goed ook. Maar wat gebeurt er als de strijd tegen deze ziektes verloren is en de laatste fase aantreedt? Ook dan willen we dat onze naasten in de best mogelijke omstandigheden begeleid en geholpen worden. Deze zorgverlening krijgt echter minder aandacht en is toch ook van groot belang. In onze huidige samenleving maar zeker ook in de toekomst zal kwalitatieve palliatieve zorg in de thuisomgeving of in een verzorgingsinstelling een belangrijke zorg zijn, waar ieder van ons ooit mee geconfronteerd wordt. Om deze fase draaglijker te maken, wil de organisatie van het Requiem van Twijfel en Troost wat meer ruchtbaarheid geven aan de werking en mogelijkheden van de netwerken palliatieve zorg, zodat in de toekomst ook deze zorg in al zijn facetten laagdrempeliger wordt. De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen behartigt de belangen van de palliatieve patiënt in Vlaanderen door ervoor te zorgen dat palliatieve zorg herkenbaar aanwezig is in de maatschappij en dat kwalitatief hoogstaande palliatieve zorg in alle verschillende zorgsectoren laagdrempelig toegankelijk is voor elke Vlaming. De netwerken palliatieve zorg zijn een belangrijke partner voor de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen in het implementeren van haar overheidsopdrachten.

De eerste opvoeringen werden als pilootconcerten gezien. De bedoeling is om de opvoering van het Requiem van Twijfel en Troost als conceptpakket aan te bieden aan de verschillende service organisaties en verenigingen in Vlaanderen, opdat zij het in hun regio kunnen organiseren. Zij dienen nog slechts de organisatie en promotie in hun regio te verzorgen. De opbrengsten gaan steeds naar de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en de plaatselijke netwerken palliatieve zorg. Op deze manier wordt er een goede spreiding van de opvoeringen en informatiesessies in tijd en over het Vlaamse landsgedeelte beoogd.

voorbeeld van het verloop van een opvoering

  • introductie door de organiserende vereniging
  • voorstelling van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en het plaatselijk netwerk palliatieve zorg door de netwerkcoördinator. Toelichting over de werking en de mogelijkheden.
  • voorprogramma door koor en orkest en teksten voorgedragen door een solist
  • Requiem van Twijfel en Troost
  • afsluiting door de organiserende vereniging
  • tijdens de opvoering worden de verschillende aquarellen in loop geprojecteerd, als het ware als decor bij het concert

in de rand

Tijdens de opvoering van het Requiem van Twijfel en Troost kan er een infostand van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen of het netwerk palliatieve zorg geplaatst worden. Hier vinden de bezoekers informatie rond de werking en diensten. Tevens kunnen ze met hun vragen terecht bij de medewerkers. De afgeleiden van het Requiem van Twijfel en Troost kunnen te koop aangeboden worden tijdens de concerten. Volgende afgeleiden kunnen ter beschikking gesteld worden: CD, kalenders, eventueel programmaboekje. De opbrengsten van de afgeleiden gaan ook naar de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en de netwerken palliatieve zorg.

Bent u of uw vereniging geïnteresseerd om een opvoering van het 'Requiem van Twijfel en Troost' ten voordele van palliatieve zorg in Vlaanderen te organiseren in uw regio, neem dan contact met ons op via de contactpagina (klik hier).

* Er wordt steeds een forfaitair bedrag aangerekend voor de organisatie van het Requiem, afhankelijk van het opzet van de organiserende vereniging:

  • 100 euro: organisaties die het Requiem wensen te organiseren voor hun bewoners of patiënten en bijgevolg een break-even nastreven
  • 200 euro: organisaties die het Requiem wensen te organiseren met winst als opzet
  • 250 euro: commerciële instellingen

Het forfait omvat het gebruik van het concept en de ondersteuning van de Federatie op vlak van de opmaak van een affiche, elektronische flyer en de toegangskaarten, alsook de ondersteuning bij de bekendmaking van het Requiem. Wanneer een organisatie beslist om zijn winst, groter dan het forfait, te delen met de Federatie vervalt de verplichting tot het betalen van dit forfait.