A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

agenda » vooruitblikVolzet! Studiedag 'Palliatieve sedatie Naar een betere praktijk' - 12 december 2019


Op donderdag 12 december 2019 organiseert onze Stuurgroep Ethiek de studiedag 'Palliatieve sedatie. Naar een betere praktijk' in Brussel. Deze studiedag richt zich tot alle zorgverleners die in deze praktijk betrokken of geïnteresseerd zijn en benadert palliatieve sedatie vanuit een praktische, wetenschappelijke, filosofisch-existentiële en medisch-technische invalshoek. Daarnaast stelt ze een checklist voor die een goede uitvoering van palliatieve sedatie moet garanderen.

Bekijk voor meer informatie de uitnodiging.
Inschrijven is niet meer mogelijk.