A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

agenda » vooruitblik

Studiedag 'Een mantel om het vergeten? Over palliatieve zorg, dementie en levenseindebeslissingen'

De studiedag 'Een mantel om het vergeten? Over palliatieve zorg, dementie en levenseindebeslissingen' is een initiatief van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen i.s.m. het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Ze vindt plaats op donderdag 25 januari 2018 in CC het Bolwerk: Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde. Meer info vindt u terug in de uitnodiging

Sprekers zijn onder meer:
Studiedag 'Het zal mij een zorg wezen? Over palliatieve zorg bij kwetsbare groepen.

De studiedag 'Het zal mij een zorg wezen? Over palliatieve zorg bij kwetsbare groepen. Personen uit andere culturen, in kansarmoede en met een verstandelijke beperking' is een initiatief van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen i.s.m. de Foyer. Ze vindt plaats op donderdag 15 maart 2018 in de Foyer; Werkhuizenstraat 25, 1080 Brussel. Meer info vindt u terug in de uitnodiging. Indien u wenst deel te nemen, kan u zich inschrijven via deze link.

Sprekers zijn onder meer: