A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

agenda » vooruitblikVolzet! 16de Vlaams Congres Palliatieve Zorg - 15 oktober 2019


Op dinsdag 15 oktober 2019 vindt het 16de Vlaams Congres Palliatieve Zorg plaats in het Kursaal in Oostende. Dit congres heeft als doel om iedereen die palliatieve zorg een warm hart toedraagt samen te brengen en in te lichten over nieuwe inzichten en praktijken met betrekking tot palliatieve zorg. Dit jaar staat het congres in het teken van gevoelens in de laatste levensfase en draagt het de titel: 'Boven water'. Zes experts werpen hun licht op het thema en vertellen over hun ervaring met geluk, angst, durf, verwachting, autonomie en toewijding in de laatste levensfase en leren hoe zorgverleners met deze gevoelens kunnen omgaan. 

Bekijk voor meer informatie de uitnodiging of webpagina.
Inschrijven is niet meer mogelijk.

Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg - 21 en 22 november 2019

De Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg bieden de mogelijkheid aan onderzoekers om hun wetenschappelijk onderzoek bekend te maken en aan zorgverleners om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in de sector. Dit jaar staan de dagen in het teken van de titel 'verdiepen, verbreden en verbinden'.

Bekijk voor meer informatie de uitnodiging
Inschrijven kan tot en met 31 oktober 2019 via de webste: www.wetenschapsdagenpz.eu 


Volzet! Studiedag 'Palliatieve sedatie Naar een betere praktijk' - 12 december 2019


Op donderdag 12 december 2019 organiseert onze Stuurgroep Ethiek de studiedag 'Palliatieve sedatie. Naar een betere praktijk' in Brussel. Deze studiedag richt zich tot alle zorgverleners die in deze praktijk betrokken of geïnteresseerd zijn en benadert palliatieve sedatie vanuit een praktische, wetenschappelijke, filosofisch-existentiële en medisch-technische invalshoek. Daarnaast stelt ze een checklist voor die een goede uitvoering van palliatieve sedatie moet garanderen.

Bekijk voor meer informatie de uitnodiging.
Inschrijven is niet meer mogelijk.