A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Palliatieve Zorg in Vlaanderen

FEITEN EN CIJFERS

Uit onderzoek leren we dat…

… ruim 6 op 10 overlijdens in Vlaanderen verwacht of niet-plots gebeuren (Senti-Melc studie, Van den Block 2007);

… er jaarlijks in België ongeveer 110.000 mensen sterven, waarvan naar schatting op elk moment 10 tot 20.000 mensen palliatieve zorg nodig hebben (KCE rapport 115A/B, 2009; Resultaten van de Senti-Melc studie 2005-2006, Van den Block 2007);

… 19% van de patiënten opgenomen in de niet-gespecialiseerde afdelingen in het ziekenhuis palliatief zijn, volgens de nieuwe operationele definitie van de PICT (PICT-studie, Desmedt 2015);

… van het totale aantal niet-plotse overlijdens ongeveer 4 op 10 in het ziekenhuis sterft, 1 op 4 in een woonzorgcentrum en 1 op 4 thuis; slechts 1 op 10 sterft op een palliatieve eenheid (Cohen, 2006; Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 2014; Melc consortium 2011);

… 80% van de patiënten (waarvan de huisarts op de hoogte was van de gewenste plaats van overlijden) overlijdt op de plaats van voorkeur. Deze overeenstemming was het hoogst voor mensen die in het woonzorgcentrum (93%), of ziekenhuis (94%) of palliatieve eenheid (83%) wensten te sterven, en het laagst voor mensen die thuis wensten te sterven (72%) (Melc consortium 2011);

…bij 73,8% van het totaal aantal overlijdens na euthanasie of medisch geassisteerde zelfdoding in 2013 was een vorm van palliatieve dienstverlening betrokken (Chambaere, New England Journal of Medicine 2015).


Palliatieve zorg in een evoluerend zorglandschap


We leven in een steeds verouderende bevolking die een verhoogde zorgnood met zich meebrengt. De cijfers voor Vlaanderen illustreren deze trend:

De verhoogde zorgnood weerspiegelt zich in de stijgende vraag naar tegemoetkoming voor zorg aan het levenseinde in de thuissituatie, het palliatieve zorgforfait. Deze tegemoetkoming kan je enkel aanvragen indien je ook het palliatieve statuut hebt en wordt aangeboden door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Het is een maandelijkse vergoeding en kan maximum tweemaal (dus voor twee maanden) aangevraagd worden.

Deze evolutie zorgt ook voor een stijgende zorgnood, waardoor er vraag ontstaat naar bijkomende plaatsen in woonzorgcentra en voldoende personeel in de thuiszorg. Maar ook de rol van de informele zorg (mantelzorg) wordt almaar belangrijker en voor vele mensen onmisbaar. Een onderzoek van de UCL illustreert dit: