A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Palliatieve Zorg in Vlaanderen 

FEITEN EN CIJFERS 

Uit onderzoek leren we dat…

… ruim 6 op 10 overlijdens in Vlaanderen verwacht of niet-plots gebeuren (Senti-Melc studie, Van den Block 2007);

… er jaarlijks in België ongeveer 110.000 mensen sterven, waarvan naar schatting op elk moment 10 tot 20.000 mensen palliatieve zorg nodig hebben (KCE rapport 115A/B, 2009; Resultaten van de Senti-Melc studie 2005-2006, Van den Block 2007);

… 19% van de patiënten opgenomen in de niet-gespecialiseerde afdelingen in het ziekenhuis palliatief zijn, volgens de nieuwe operationele definitie van de PICT (PICT-studie, Desmedt 2015);

… van het totale aantal niet-plotse overlijdens ongeveer 4 op 10 in het ziekenhuis sterft, 1 op 4 in een woonzorgcentrum en 1 op 4 thuis; slechts 1 op 10 sterft op een palliatieve eenheid (Cohen, 2006; Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 2014; Melc consortium 2011);

… 80% van de patiënten (waarvan de huisarts op de hoogte was van de gewenste plaats van overlijden) overlijdt op de plaats van voorkeur. Deze overeenstemming was het hoogst voor mensen die in het woonzorgcentrum (93%), of ziekenhuis (94%) of palliatieve eenheid (83%) wensten te sterven, en het laagst voor mensen die thuis wensten te sterven (72%) (Melc consortium 2011);

…bij 73,8% van het totaal aantal overlijdens na euthanasie of medisch geassisteerde zelfdoding in 2013 was een vorm van palliatieve dienstverlening betrokken (Chambaere, New England Journal of Medicine 2015).

… 34% van de overlijdens in Vlaanderen in 2013 zijn voorafgegaan door een vorm van gespecialiseerde palliatieve zorg (IMPALA registratie, 2013);

… van de 26.464 Belgen die in 2012 stierven aan kanker, ontving 47% een vorm van gespecialiseerde palliatieve zorg en 30% stierf thuis (De Schreye 2017).

… het aantal 65plussers die palliatieve zorgen ontvingen is gestegen van 39% in 2005 tot 63% in 2014 (Penders 2017).

…bij 73,8% van het totaal aantal overlijdens na euthanasie of medisch geassisteerde zelfdoding in Vlaanderen in 2013 was een vorm van palliatieve dienstverlening betrokken (Chambaere, New England Journal of Medicine 2015).

… de afgelopen 10 jaar de werking van de MBE’s in Vlaanderen gegroeid is met ruim 6.600 begeleidingen in 2008 naar ruim 9.700 in 2016 (IMPALA registratie, 2016).


Hieronder bespreken we enkele artikelen of rapporten per thema:
(klik op de titel voor meer info)