A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

organisatie » historiek

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) werd in 1990 opgericht door mevrouw Lisette Custermans en een aantal voortrekkers van palliatieve zorg. Op dat ogenblik stond palliatieve zorg in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen. Het was de bedoeling van de Federatie om als denktank rond palliatieve zorg te fungeren en professionele zorgverleners te sensibiliseren door hun gespecialiseerde opleidingen en vorming aan te bieden.

In de daaropvolgende jaren groeiden de plaatselijke initiatieven. Er werden tal van thuiszorgequipes opgericht, ziekenhuizen creŽerden palliatieve support teams en/of palliatieve eenheden, ook sommige rust- en verzorgingstehuizen richtten een palliatief support team op en her en der ontstonden dagcentra en een enkele hospice. Een belangrijk initiatief van overheidswege was de oprichting in 1995 van de 15 Vlaamse netwerken, elk met een multidisciplinaire begeleidingsequipe (MBE of ook wel palliatieve thuiszorgequipe genoemd). Door al die ontwikkelingen veranderde ook de rol van de Federatie.

organisatie » logo

Het woord 'palliatief' is afkomstig van 'palliare', wat o.a. betekent 'een mantel omdoen'. Vandaar ook de term 'mantelzorg'.
Dat idee wordt symbolisch uitgedrukt in het logo van de Federatie; als twee armen die rond de patiŽnt worden gehouden. De ruimte tussen de armen en de patiŽnt is echter belangrijk. De patiŽnt blijft immers een vrije persoon, er wordt hem/haar niets opgedrongen. Er is nabijheid, maar met alle respect voor (de persoon/wensen/eigenheid ... van) de zieke.

logo palliatief