A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

organisatie » vergadermatrix


Er zijn momenteel een 23-tal overleggroepen bij ons actief.


gebruikte terminologie:

overleggroep: algemene term voor de diverse overlegstructuren.

platform netwerkcoördinatoren: brengt de coördinatoren van de netwerken palliatieve zorg samen en is een voorkeursgesprekspartner.

stuurgroep: coördineert en stuurt de werkzaamheden rond een bepaald thema en kan daarnaast beleidsvoorbereidende adviezen verstrekken.

werkgroep: is samengesteld rond een thema, een setting, een discipline, een doelgroep.

projectgroep: houdt zich bezig met een welomschreven opdracht en heeft bijgevolg een tijdelijk karakter.

vergadermatrix: biedt een overzicht van de vergadermomenten van de overleggroepen


De vergadermatrix 2019 vind je hier (versie 3 oktober 2019).

De vergadermatrixen van de voorbije jaren vind je hier: 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012