A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

kennis & expertise » researchcoördinatie

1. Het project Coördinatie Wetenschappelijk Onderzoek

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen stelt zich tot doel goede kwaliteitsvolle palliatieve zorg te bevorderen in alle zorgsettings in Vlaanderen. Zorg waarvan de kwaliteit zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd is. Om dit te realiseren en verder uit te bouwen startte de Federatie in 2008 het project ‘Coördinatie Wetenschappelijk Onderzoek’.

De overkoepelende doelstelling van dit project is het kwalitatief versterken van de functie van kenniscentrum door een blijvende verbinding tot stand te brengen tussen de praktijk van palliatieve zorg en onderzoeksgroepen m.b.t. palliatieve zorg, sterven en dood. Dit krijgt vorm aan de hand van volgende twee subdoelstellingen:

1. het informeren van zorgverleners en beleidsinstanties  m.b.t. wetenschappelijke ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor kwaliteitsvolle palliatieve zorgverlening. Voorbeelden daarvan zijn de maandelijkse nieuwsflash, elektronische databank van wetenschappelijke literatuur rond prioritaire topics, gerichte communicatie van resultaten naar werk- of stuurgroepen…

2. versterken van het wetenschappelijk onderzoek en het doorgeleiden van onderzoekvragen vanuit de praktijk naar onderzoekgroepen. Voorbeelden hiervan zijn Stuurgroep Praktijk & Research, het ondersteunen van richtlijnen palliatieve zorg en concrete onderzoeksprojecten (zoals o.a. het Zorgpad Palliatieve Zorg Vlaanderen[Pz3] ).


2. Informatieverspreiding

Vanuit haar rol als kennis- en expertisecentrum wil de Federatie actuele informatie met betrekking tot palliatieve zorg toegankelijker maken voor een groot publiek. Onder het tabblad Kennis en Expertise brengt de Federatie korte berichten met betrekking tot recente nationale en internationale inzichten  in palliatieve zorg. Voorbeelden zijn rapporten, lopende studies, onderzoeksconclusies, reflecties, boeken, artikels, beslissingen vanuit het beleid... enz. Voor de overzichtelijkheid werden ze in de onderstaande categorieën ondergebracht:

  1. Levenseindezorg: organisatie, structuur, beleid
  2. Vroegtijdige zorgplanning
  3. Pijn- en symptoomcontrole 
  4. Euthanasie
  5. Meetinstrumenten, registratie en richtlijnen
  6. Specifieke doelgroepen (vb. vrijwilligers, kinderen, ouderen, mantelzorgers en familie…)
  7. Spirituele en existentiële zorg
  8. Complementaire zorg
  9. Communicatie en samenwerking
  10. Links


3. Kan de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen iets voor u betekenen?

Indien u vragen of suggesties heeft met betrekking tot ‘Kennis en expertise’ kan u contact opnemen met Jessica Fraeyman via jessica.fraeyman@palliatief.be  of op 02 255 30 47.