A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

kennis & expertise » vroegtijdige zorgplanning

Situering
Vroegtijdige zorgplanning (VZP) is een denk- en communicatieproces tussen de patiënt, de zorgverleners en de naasten over de toekomstige zorg. Dit proces kan leiden tot het vroegtijdig en anticiperend kenbaar maken en verwoorden van voorkeuren en doelen voor toekomstige zorg, het aanstellen van een vertegenwoordiger voor het geval de patiënt niet meer zelf kan beslissen en eventueel het opmaken van documenten voor negatieve wilsverklaringen (Raes, Bogaert, Werkgroep VZP Brugge, & De Lepeleire, 2010; Royal College of Physicians, 2009).

Berichten uit Nieuwsflashes


Nuttige referenties


Nuttige links


Lopende (onderzoeks)projecten