A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 8/2012

Vrijdag 5 oktober 2012

AANKONDIGINGEN
Website Federatie in een nieuw kleedje


Het is de ijverige websurfer misschien reeds opgevallen: sinds begin september is de webstek van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vernieuwd. Doel was de website toegankelijker te maken voor zowel de brede bevolking als de professionele zorgverstrekkers. Omdat vernieuwing tijd vergt, vragen sommige pagina's dan ook nog om verdere invulling. Neem gerust een kijkje op www.palliatief.be. Indien u opmerkingen of suggesties voor verbetering heeft, gelieve deze te melden via webmaster@palliatief.be.

top

Werelddag Palliatieve Zorg en de campagne in Vlaanderen

leven tot het eindZaterdag 13 oktober 2012 is het opnieuw Werelddag Palliatieve Zorg. In dat vooruitzicht hebben de Federatie en de netwerken in Vlaanderen reeds een maand geleden, ter gelegenheid van het 9de Vlaams Congres Palliatieve Zorg, hun affichecampagne gelanceerd. Minister Jo Vandeurzen was aanwezig op de persvoorstelling. De slagzin van de affiche luidt Leven tot het eind. Bedoeling is dat palliatieve zorg zichbaarder wordt voor het brede publiek, bijvoorbeeld bij de huisarts, de apotheker of het ziekenfonds.

De zorgverstrekkers die op het Congres aanwezig waren, kregen de button die op de affiche wordt afgebeeld.

Palliatieve zorg, leven tot het eind, uw recht, onze zorg

Affiches en buttons zijn verkrijgbaar bij het netwerk palliatieve zorg van uw regio.

top

Presentaties van afgelopen Vlaams Congres over 'Veerkracht' beschikbaar!

Was u helaas niet bij de 800 deelnemers van het voorbije Vlaams Congres Palliatieve Zorg? En bent u toch geboeid door het thema Veerkracht? De presentaties van de sprekers kunt u vanaf heden raadplegen op onze homepage www.palliatief.be.

top

Steun concert palliatieve zorg

Op vrijdag 2 november 2012 staat in Hasselt de uitvoering geprogrammeerd van een hedendaags, profaan werk voor koor en harmonieorkest: Requiem van Twijfel en Troost. Het concert wordt gebracht door de koren Synoidos uit Sittard, Laetare Musica uit Herk-de-Stad, F:e-m@il uit Lummen, Harmonie Sint-Cecilia uit Grevenbicht, en als solisten Dagmar Feyen en acteur/zanger Hubert Damen. Dirigente is Nadia Loenders. De volledige opbrengst van de avond gaat naar het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Voorverkoop en info: www.twijfelentroost.be.

top

Laatste plaatsen voor 2de Internationaal Seminarie (Palliative Care Research Centre & EAPC Research Network)

Op 18 en 19 oktober 2012 organiseert de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB & UGent) in Gent het 2de internationaal seminarie van het PRC en het EAPC. Tijdens deze bijeenkomst zal onderzoek in het domein van palliatieve zorg belicht worden vanuit zowel de gezondheidszorg (Public Health) als de klinische invalshoek. Doelpubliek zijn nationale, regionale en internationale onderzoekers en clinici met interesse in onderzoek over palliatieve zorg. Voor het programma en de inschrijvingsprocedure, zie www.pallres.org.

top

Vacatures in palliatieve zorg

Kijkt u uit naar een andere job of werkgever in palliatieve zorg? Of bent u als werkgever op zoek naar medewerkers in palliatieve zorg? Uw vragen kunnen elkaar vinden op www.palliatief.be, rubriek vacatures. Momenteel zijn er vacatures bij AZ Nikolaas, AZ Klina en Coda (MBE en dagcentrum).

De vacatures van leden en partners van de Federatie worden gratis op onze website geplaatst.

top

VOOR U GESIGNALEERD

In deze rubriek signaleren we het verschijnen van publicaties rond topics met betrekking tot palliatieve zorg die voor zorgverstrekkers, beleidsmakers of anderen interessant kunnen zijn.

EAPC-aanbeveling rond gebruik van opiaten nu online beschikbaar.

In februari dit jaar werd de recente richtlijn van de Europese Associatie voor Palliatieve Zorg (EAPC) rond het gebruik van opiaten voor kankerpijn gepubliceerd in Lancet Oncology. Sinds vorige maand kunt u deze en toekomstige richtlijnen ook gratis raadplegen via www.eapcnet.eu/Themes/Clinicalcare/EAPCOpioidGuidelines2012.aspx of www.ntnu.edu/prc. U hoeft zich enkel gratis te registreren als webuser.

top

Slechts een op tien rusthuisbewoners die met dementie sterven hadden zelf een wens over levenseindezorg op papier gezet

In 2006 verzamelde de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde gegevens in 345 rusthuizen van 764 overleden rusthuisbewoners met dementie. Het onderzoek omvatte een retrospectieve bevraging via een enquªte van de verpleegkundige die het meest betrokken was bij de zorg van de overleden rusthuisbewoner met dementie. Uit het onderzoek blijkt dat maar tien procent van de overleden rusthuisbewoners met dementie een wilsbeschikking had.
Lees meer ...

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING

Dit najaar biedt de Federatie onderstaande opleidingen aan:
- Loslaten, een woord dat gemakkelijk wordt uitgesproken maar vaak staat voor een moeizaam proces. Deze opleiding van ©©n dag is nieuw. Ze wordt op 25 oktober door Mieke Ballinckx gegeven in de Zandloper in Wemmel.
- een vijfdaagse Basisopleiding voor medewerkers uit woonzorgcentra start op 6 november in Turnhout. De opleiding wordt georganiseerd met financi«le steun van het Sociaal Fonds Ouderenzorg.
- een tweedaagse opleiding Aandacht voor het spirituele in palliatieve zorg: hoezo? door dr. Marc Desmet op 8 november en 4 december. Over vragen als: Waar heeft de spirituele dimensie in palliatieve zorg mee te maken? Kun je je daarin vormen? Bestaat er zoiets als spirituele symptomen?
- In samenwerking met Panal (Palliatief Netwerk Leuven) wordt op 13 november in Heverlee Wondzorg bij palliatieve en oncologische wonden, met inbegrip van aromatherapie gegeven. Meer info en inschrijvingsmodaliteiten vindt u op onze website www.palliatief.be > VTO > Aanbod Federatie op onze website.

top

VOOR U GELEZEN
Combinatie benzodiazepines en opiaten brengt verlichting bij gehospitaliseerde palliatieve pati«nten met matige tot ernstige dyspnoe

Dyspnoe of kortademigheid komt vaak voor in de laatste levensfase, zeker bij pati«nten met een chronisch obstructieve longziekte, hartfalen of kanker. Wegens de stresserende aard van dyspnoe is een effectieve aanpak van groot belang. Op basis van dossiergegevens van 115 palliatieve pati«nten opgenomen in een ziekenhuis blijkt niet alleen dat de kortademigheid verbetert in de 24 uren na consultatie met een palliatieve dienst, maar ook dat alleen de combinatie van opiaten met benzodiazepines samenhing met de verbetering van kortademigheid.

Meer lezen?

  • Benieuwd naar het onderzoek? Hierbij de Nederlandse samenvatting.
  • Gomutbutra, P., O'Riordan, D.L., & Pantilat, S. (in press). Management of Moderate-to-severe dyspnea in hospitalized patients receiving palliatieve care. Journal of Pain and Symptom Management. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.
  • Benieuwd naar de richtlijn over Dyspnoe? Raadpleeg www.pallialine.be of de presentatie Dyspnoe door dr. Gert Huysmans op het afgelopen Vlaams Congres (via homepage www.palliatief.be).

top

Hoe staan Vlaamse verpleegkundigen in palliatieve zorg tegenover palliatieve sedatie?

Palliatieve sedatie blijft een veelbesproken ethische topic. Het besluit om een palliatieve pati«nt die lijdt aan refractaire symptomen te sederen is nooit gemakkelijk. Een dergelijke beslissing heeft ook een duidelijke impact op zorgverstrekkers en in het bijzonder op verpleegkundigen die instaan voor de dagelijkse verzorging van de pati«nt. Op basis van de antwoorden van 415 verpleegkundigen die in Vlaanderen in de palliatieve sector werken, gaat deze studie na hoe verpleegkundigen tegenover palliatieve sedatie staan. In het algemeen vinden de verpleegkundigen dat euthanasie niet humaner is dan palliatieve sedatie, dat bij diepe continue sedatie geen kunstmatig vocht en voeding toegediend moet worden, dat de toestemming van de pati«nt cruciaal is en dat diepe, continue sedatie enkel toegepast dient te worden wanneer de levensverwachting beperkt is. Interessant was dat de attitudes van de verpleegkundigen in lijn waren met gegevens over de praktijk van en de richtlijn van palliatieve sedatie. Meer details vindt u in de Nederlandse samenvatting.

Meer lezen?

  • Gielen, J., Van den Branden, S., Van Iersel, T. & Broeckaert, B. (2012). Flemish palliative-care nurses' attitudes to palliative sedation: A qualitative study. Nursing Ethics, 19(5), 692-704. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.
  • Benieuwd naar de hernieuwde richtlijn Palliatieve Sedatie? Zie www.pallialine.be.
  • Op zoek naar een opleiding over de hernieuwde richtlijn Palliatieve Sedatie? Hou dan alvast donderdag 6 december 2012 vrij. De Federatie ontwikkelt momenteel een opleiding over deze richtlijn en hoe deze praktisch toegepast kan worden in de dagdagelijkse zorg. Meer informatie zal via de Nieuwsflash verspreid worden. Stuur een mailtje met uw gegevens (naam, setting, discipline en telefoongegevens) naar greet.francois@palliatief.be indien u op de hoogte gehouden wilt worden.
  • Benieuwd naar de praktijk van palliatieve sedatie in palliatieve eenheden in Vlaanderen? Zie de recente presentatie Actuele reflecties op palliatieve sedatie van Patricia Claessens op het afgelopen congres palliatieve zorg in Leuven. Te raadplegen via de homepage van www.palliatief.be.

top

EEN RECENT DOCTORAAT OF SCRIPTIE MET BETREKKING TOT PALLIATIEVE ZORG BELICHT

In deze rubriek belichten we de bevindingen uit recente scripties of docotraten met betrekking tot palliatieve zorg.

In deze editie bespreken we het seminariewerk vierde master geneeskunde (richting huisartsgeneeskunde, KUL) van Alexis Ameye, Caroline Helsen, Jan Stulens, Sylvia Vissers, Livy Willemsen en Stephanie Wilms, onder promotorschap van dr. Jo Lisaerde. Het seminariewerk is getiteld 'Een thuisdossier voor de palliatieve pati«nt'. Via een literatuur- en veldstudie formuleert de paper antwoorden op vragen als: Hoe groot is vandaag de nood aan een palliatief thuisdossier? In welke mate kan dit bijdragen tot kwaliteitsverbetering van de palliatieve thuiszorg inzake de 7 C's en de wens om thuis te overlijden? Welke vorm moet dit dossier aannemen en welke elementen mogen zeker niet ontbreken? Op basis van de literatuur en interviews besluiten de auteurs dat er duidelijk nood is aan een dergelijk dossier en geven ze aanbevelingen rond de inhoud ervan. Andere conclusies kunt u in de samenvatting lezen. Een model thuisdossier kunt u hier inkijken.
Indien u interesse hebt in het volledige seminariewerk, mail gerust naar research@palliatief.be.

top

PALLIATIEVE ZORG IN DE MEDIA

Naar aanleiding van de persvoorstelling van de affichecampagne Leven tot het eind net voor de start van het 9de Vlaams Congres Palliatieve Zorg in Leuven, besteedden verschillende media, waaronder Radio E©n en de journaals van VRT en VTM om 13u00, aandacht aan palliatieve zorg. In de geschreven pers verschenen:

top