A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 9/2012

Woensdag 14 november 2012

NIEUWE RICHTLIJN BESCHIKBAAR: DELIRIUM

Delirium is een ziektebeeld dat in korte tijd (uren of dagen) ontstaat, waarbij de aandacht wisselend verstoord is en de patiënt meestal verward. Vaak is er rusteloosheid, of soms net het omgekeerde: apathie en verlies aan initiatief bij een 'rustig' delirium. Hallucinaties en waanbeelden zijn frequent. Per definitie ligt er een medische oorzaak aan ten grondslag. Een delirium treedt op bij 25-45% van de patiënten met kanker die worden opgenomen in een ziekenhuis of palliatieve eenheid en bij 85-90% van de patiënten in de laatste uren of dagen van hun leven. In 22-50% van de gevallen worden de symptomen echter niet opgemerkt. De richtlijn, gebaseerd op de Nation-wide richtlijn van 10-5-2010 die gepubliceerd werd op www.pallialine.nl, en vertaald naar de Vlaamse situatie door dr. Thierry Laporta (geriater AZ Sint-Jozef Malle), Christine De Coninck (verpleegkundige PST UZ Gent) en dr. Gert Huysmans (huisarts en equipearts Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen), beschrijft het voorkomen, de etiologie, de diagnostiek, het beleid en een stappenplan met betrekking tot delirium. De richtlijn is te raadplegen en te downloaden op www.pallialine.be.

top

VACATURE in kader van Sociale Maribel bij de Federatie

De Federatie is op zoek naar een deeltijds of voltijds assistent-stafmedewerker voor anderhalf jaar, in het kader van de Sociale Maribel-regeling. De vacature is terug te vinden op de website van de Federatie, in de rubriek Vacatures/professioneel.

top

VOOR U GELEZEN Spiritualiteit in palliatieve thuiszorg

Spirituele zorg is een van de vier pijlers van palliatieve zorg, maar wat houdt dit juist in? Hoe krijgt spirituele zorg vorm in palliatieve thuiszorg? Aan de hand van kwalitatief onderzoek bij deskundigen in palliatieve en spirituele zorg uit België en Nederland identificeerden Mieke Vermandere en collega's (KUL) volgende 14 elementen als centraal voor spiritualiteit in palliatieve thuiszorg: (1) sensitief zijn voor de angsten van de patiënt rond sterven; (2) luisteren naar de wensen en voorkeuren van de patiënt met betrekking tot het levenseinde; (3) aandacht geven aan de wensen van de patiënt rond de manier van afscheid nemen; (4) rituelen aanbieden als de patiënt dit als betekenisvol ervaart; (5) luisteren naar de verhalen, dromen en passies van de patiënt; (6) de patiënt helpen om innerlijke kracht te vinden; (7) verbinding maken met de patiënt in waarheid, openheid en eerlijkheid; (8) communicatie en kwaliteit van relaties ondersteunen; (9) ervoor zorgen dat de patiënt zich comfortabel en veilig voelt; (10) spiritualiteit beschouwen als een dimensie die specifiek is maar ook tussen de andere dimensies verweven is; (11) zorg dragen voor de eigen spiritualiteit; (12) je kwetsbaarheid kennen en aanvaarden; (13) kunnen leren van je patiënt; en (14) een interdisciplinair team hebben wanneer nodig.
Meer lezen?

  • Vermandere, M., De Lepeleire, J., Van Mechelen, W., Warmenhoven, F., Thoonsen, B., & Aertgeerts, B. (2012). Spirituality in palliative home care: A framework for the clinicians. Support Care Cancer. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

top

Hoe sterven ouderen met dementie in België?

Hoe ziet het levenseinde van mensen met dementie er uit? Via een nationale retrospectieve mortaliteitsstudie uit 2008 trachten Koen Meeusen en collega's (VUB) deze vraag voor België te beantwoorden. In hun steekproef van mortaliteitsgegevens, verzameld via huisartsen, blijkt dat 31% van de steekproef leed aan dementie (waarvan 43% mild en 57% ernstig). Van deze subgroep bleek 26% plots gestorven te zijn, 59% in een zorginstelling en 74% kreeg een behandeling gericht op palliatie. Gesprekken tussen huisarts en patiënt waren minder frequent bij patiënten met dementie (45%) dan zonder dementie (75%). 11% had een vertegenwoordiger aangeduid. In de laatste levensweek had 66% van de dementiepatiënten volgens de huisarts fysieke stress, 32% psychologische stress; 83% bleek niet meer in staat om beslissingen te nemen en 83% was bedlegerig. Meer details vindt u in de samenvatting.
Meer lezen?

  • Meeussen, K., Van den Block, L., Echteld, M., Boffin, N., Bilsen, J. Van Casteren, V., & Deliens, L. (2012). Older people dying with dementia: A nationwide study. International Psychogeriatrics, 24(10):1581-1591. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

top

Wat faciliteert en hindert palliatieve zorg voor mensen met dementie volgens medisch en verpleegkundig personeel?

Deze paper rapporteert kwalitatief onderzoek uit UK over de ervaringen van zorgverstrekkers met betrekking tot palliatieve zorg aan patiënten met dementie. Op basis van interviews met 58 zorgverstrekkers (zowel artsen, verpleegkundigen als andere zorgverstrekkers) werden vier thema's geselecteerd, nl. (1) de transitie maken, (2) competentie uitgedaagd, (3) de langetermijnvisie, en (4) samenwerking. Terwijl er voor deze doelgroep goede praktijkvoorbeelden voorhanden zijn, blijven barrières bestaan om mensen met dementie en hun familie tijdig de overgang te laten maken naar palliatieve zorg. De paper besluit met aanbevelingen voor beleid en praktijkontwikkeling. Klik hier voor meer details.
Meer lezen?

  • Ryan, T., Gardiner, C., Bellamy, G., Gott, M., & Ingleton, C. (2012). Barriers and facilitators to the recept of palliative care for people with dementia: The views of medical and nursing staff. Palliative Medicine, 26(7), 879-886. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

top

EEN RECENT DOCTORAAT OF SCRIPTIE MET BETREKKING TOT PALLIATIEVE ZORG BELICHT

In deze rubriek belichten we de bevindingen uit recente scripties of doctoraten met betrekkking tot palliatieve zorg

De verscheidenheid aan wachtlijsten bij de palliatieve eenheden in Vlaanderen
In het kader van de Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg voltooide Gommaar Truyens onder promotorschap van prof. Yvonne Denier een masterproef rond de achterliggende oorzaken van wachtlijsten bij palliatieve eenheden (PZE) en hun ethische impact op de betrokken zorgverstrekkers. Een onlinebevraging van dertig Vlaamse PZE's bracht aan het licht dat alle eenheden te maken krijgen met wachtlijsten, maar dat de gradatie ervan verschilt van eenheid tot eenheid. Een globaal capaciteitsprobleem bleek op basis van 14 diepte-interviews de belangrijkste verklaringsbron. In deze interviews werd ook dieper ingegaan op mogelijke oplossingen en de ethische impact van wachtlijsten op zorgverstrekkers. Meer gedetailleerde informatie vindt u in bijgaande samenvatting.

top

Het ethisch beleid in zorginstellingen: Een juridische analyse met focus op levenseindezorg

Sylvie Tack onderzocht in haar juridisch proefschrift (verdedigd op 28/09/2012 aan de Universiteit Gent) het ethisch beleid in zorginstellingen. Zij focuste hierbij op het beleid inzake medische beslissingen aan het levenseinde, maar legt vaak ook de link naar andere beleidsvormen, bijvoorbeeld inzake abortus of medisch begeleide voortplanting. Lees meer ...

Samenvatting van het proefschrift

top

AANKONDIGINGEN
Let Dillen nieuwe titularis van de VLK-leerstoel!

Onze researchcoördinator, Let Dillen PhD, is de nieuwste titularis van de VLK-leerstoel in opvolging van o.a. prof. Luc Deliens, prof. Frederic Amant, prof. Olivier De Wever, en andere eminente wetenschappers. De Federatie is bijzonder trots op deze erkenning voor onze medewerker, en is ook blij in haar eer te mogen delen. Meer info op http://www.tegenkanker.be/25_oktober_2012_-_vlk-leerstoel_2012-2013_over_ziekte_en_verlies_bij_kinderen_en_jongeren.

top

Advanced European Bioethics Course 'Suffering, death and palliative care'

Van 26 februari tot 1 maart 2013 organiseert de sectie Healthcare Ethics, department IQ Healthcare (Radboud University Nijmegen Medical Centre) de 15de editie van de advanced European Bioethics Course 'Suffering, Death and Palliative Care'. Doel van de cursus is deelnemers op te leiden in een variëteit van ethische thema's die gerelateerd zijn aan lijden, palliatieve zorg en medisch geassisteerd overlijden. Uitgebreid inzicht in de medische, filosofische, theologische en ethische funderingen van deze concepten zal aangereikt worden. De cursus staat open voor deelnemers van verschillende achtergrond, zoals verpleegkunde, geneeskunde, ethiek, filosofie, theologie en doctoraatstudenten. Meer informatie vindt u in bijgevoegde folder of op www.masterbioethics.org.

top

Nomineer een collega-verpleegkundige of een verpleegkundig project

Voor het 9de jaar op rij organiseert de International Journal of Palliative Nursing de International Journal of Palliative Nursing Awards (IJPNA) 2013. De doelstelling van deze uitreiking is het erkennen van uitmuntendheid in palliatieve zorg. Meer bepaald wil men met de IJPNA verpleegkundigen of teams honoreren omwille van hun engagement en excellentie in palliatieve zorg. Tot 19 december 2012 kunnen kandidaten (teams of individuele zorgverstrekkers) genomineerd worden via de website http://awards.ijpn.co.uk/. Nominaties kunnen in 7 categorieën gebeuren: palliatief verpleegkundige van het jaar, opleider van het jaar, onderscheiding voor ontwikkeling, onderscheiding voor niet-kanker gerelateerde symptoombestrijding, onderscheiding voor multidisciplinair teamwerk, mantelzorger van het jaar, vrijwilliger van het jaar, en een lifetime achievement award. Meer info: http://awards.ijpn.co.uk/.

top

DE FEDERATIE IN DE MEDIA
Vouwkaart Palliatieve Sedatie verspreid via Artsenkrant

Abonnees op De Artsenkrant vonden afgelopen vrijdag 9 november 2012 een exemplaar van de vouwkaart Palliatieve Sedatie in hun tijdschrift. Dit naar aanleiding van een interview met prof. dr. Bert Broeckaert, dr. Gert Huysmans (ondervoorzitter Federatie) en dr. Marc Desmet onder de titel 'Palliatieve sedatie is geen gemakkelijkheidsoplossing (pag.1)'. Klik hier voor pag. 2.

top

Requiem van Twijfel en Troost

Op Allerzielen vond in Hasselt de première plaats van het Requiem van Twijfel en Troost, met drie koren en twee solisten, waaronder Hubert Damen, beter bekend als 'Witse'. De opbrengst van het concert gaat naar het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. VTM bracht op 5 november een reportage over het concert in het programma 'Voor de show'.

top