A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 10/2012

Vrijdag 14 december 2012

AANKONDIGINGEN
Inschrijvingen EAPC Congres in Praag open

Van 30 mei tot en met 2 juni 2013 vindt het 13de wereldcongres van de Europese Associatie voor Palliatieve Zorg (EAPC) plaats in Praag. Het centrale thema luidt 'Palliatieve zorg - de juiste weg voorwaarts'. U kunt zich nu reeds online inschrijven; tot 14 februari 2013 is een verlaagde prijs van toepassing. Is uw organisatie lid van onze Federatie (vermeld als FPCF in de keuzelijst van de Collective members), dan mag u bovendien inschrijven als EAPC member. U bespaart daarmee minimaal 115 €, maximaal 170 €.
Twijfelt u of uw organisatie lid is van de Federatie, stuur dan een mailtje naar redactie@palliatief.be. Zo vermijdt u achteraf te moeten bijbetalen als Non-Member.

top

VOOR U GESIGNALEERD
Vorming, training en opleiding


We starten het nieuwe jaar met onderstaande opleidingsinitiatieven:
- Op 22 januari Urgenties in palliatieve zorg door dr. Peter Pype, prof. dr. Johan Menten en dr. Barbara Vantroyen in Vilvoorde.
- Op 22 en 29 januari Groeien in 'aanwezig zijn' als zorgverstrekker door Mieke Ballinckx in Wemmel.
- Op 31 januari en in samenwerking met de netwerken van de provincie Antwerpen Communiceren in waarheid, omgaan met weerstand en ontkenning door dr. Lucas Ceulemans in Mechelen.
- Op 19 en 26 februari en 5 maart, in samenwerking met de netwerken van de provincie Antwerpen, Een contextuele benadering van ziekte: de balans van geven en ontvangen in de palliatieve zorg door Katlijn Willems in Vilvoorde.
- Op 19 februari, 5 en 26 maart, in samenwerking met de netwerken van de provincie Antwerpen, Hulp verlenen, een lust of een last? Grenzen aan je geven als hulpverlener door Lieve Talloen in Turnhout.
- Op 21 februari en in samenwerking met de netwerken van de provincie Antwerpen Hoe omgaan met therapeutische hardnekkigheid? door dr. Lucas Ceulemans in Mechelen.

Tijdig inschrijven is de boodschap!

top

Een recent doctoraat in palliatieve zorg belicht

In deze rubriek belichten we de bevindingen uit recente scripties of doctoraten met betrekking tot palliatieve zorg.

Symptoomprevalentie en symptoombehandeling bij patiënten die verblijven op een palliatieve eenheid. Wat is de rol van palliatieve sedatie?
Patricia Claessens verdedigde op 19/11/2011 aan de Katholieke Universiteit Leuven haar proefschrift. Zij onderzocht daarin de karakteristieken van terminaal zieke patiënten die palliatieve sedatie ontvangen tijdens hun verblijf op een palliatieve eenheid. Hiertoe werden 276 patiënten opgevolgd van bij opname tot aan overlijden. Benieuwd naar een beknopte impressie van de resultaten?
- Klik hier voor het interview met Patricia Claessens op Radio 1, in het programma van Jan Hautekiet, op woensdag 5 december 2012.
- Klik hier voor een korte samenvatting.

top

Palliatieve sedatie, levensverkortend of niet?

Recent (december 2012) verscheen in Minerva een bespreking van een studie van Maltoni en collega's (2012) waarin de vraag werd onderzocht of palliatieve sedatie al dan niet levensverkortend is. U kunt hier de resultaten van de studie en de duiding ervan door Peter Pype nalezen.

Referenties

  • Palliatieve sedatie, levensverkortend of niet? Minerva, 11(10), 119-120.
  • Maltoni, M., Scarpi, E., Rosati, M. et al. (2012). Palliative sedation in end-of-life care and survival: a systematic review. J. Clin. Oncol. 30, 1378-1383.

top

VOOR U GELEZEN Hoe ervaren hulpverleners in de gezondheidszorg de samenwerking in palliatieve thuiszorg in Vlaanderen?

De laatste decennia is er wereldwijd een toename in het aantal patiënten die lijden aan een vergevorderde kanker en ernstige non-maligne ziektes. De nood aan palliatieve zorg groeit recht evenredig. Hoewel er verscheidene settings voor palliatieve zorg ontwikkeld zijn, wenst de meerderheid van de palliatieve patiënten hun laatste dagen thuis door te brengen onder begeleiding van hun huisarts. Om deze taak goed te kunnen vervullen, sluiten huisartsen aan bij gespecialiseerde palliatieve thuiszorgequipes (MBE's). Hoe huisartsen deze samenwerking ervaren, is weinig bekend. Meer lezen ... .

top

"In theorie een goed idee, maar ...": hoe professionele hulpverleners vroegtijdige zorgplanning bij dementie en palliatieve zorg ervaren

Vroegtijdige zorgplanning (VZP) omvat gesprekken rond iemands wensen op het vlak van toekomstige zorg. Deze studie onderzoekt de ervaringen van professionele hulpverleners met vroegtijdige zorgplanning in twee domeinen, m.n. dementie en palliatieve zorg. Hiertoe werden focusgroepen en interviews gehouden met 95 hulpverleners. Terwijl de meeste zorgverleners aangaven dat vroegtijdige zorgplanning in theorie een goed idee is, bleek de implementatie ervan in de praktijk wel significante uitdagingen in te houden. De meerderheid gaf aan onzeker te zijn over de algemene waarde van VZP, over de vraag of de huidige dienstverlening kan tegemoetkomen aan de wensen van patiënten, over hun individuele rollen en verantwoordelijkheden en over welke aspecten van VZP wettelijk bindend zijn. Meer lezen ...

top

De ervaringen en attitudes van oudere patiënten rond communicatie over het levenseinde met hun arts: gegevens vanuit UK, Nederland en België

Hoewel in Europa de meeste overlijdens voorkomen op leeftijden boven 65 jaar, blijven de noden van oudere patiënten vaak onbeantwoord tijdens de zorg aan het levenseinde. Oudere patiënten blijken minder toegang te hebben tot gespecialiseerde palliatieve zorgsettings en hun behandelnoden worden minder vaak bevraagd. Patiënten en zorgverleners beschouwen communicatie als een van de belangrijkste aspecten van goede zorg aan het levenseinde. En toch is er evidentie dat oudere patiënten minder tijd krijgen tijdens een gesprek met hun arts, dat ze minder informatie krijgen over hun diagnose en prognose en dat ze minder vaak hun voorkeuren rond zorg aan het levenseinde bespreken. Om de zorg aan het levenseinde te verbeteren lijkt communicatie een belangrijke ingangspoort. In het licht daarvan onderzoekt deze studie hoe oudere patiënten staan tegenover patiënt-arts communicatie aan het levenseinde en hoe ze dit ervaren. De studie werd aan de hand van 30 interviews met patiënten met een progressieve terminale aandoening, ouder dan 60 jaar, uitgevoerd in UK, Nederland en België. Meer lezen ...

top

Nieuws vanuit het Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg

Het Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg (uitgegeven door Boom Lemma Uitgevers) richt zich op medici, verpleegkundigen, beleidsmakers en anderen die professioneel betrokken zijn bij de palliatieve zorg in Nederland en Vlaanderen.

 

 

 

De meest recente editie, m.n. 2012 aflevering 2, bevat onderstaande bijdragen:

  • [Artikel] Palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond: een handreiking met adviezen. A. de Graeff et al.
  • [Artikel] Aanmelding van patiënten bij een hospicevoorziening. Welke rol speelt de verpleegkundige? Verschuur, E., et al.
  • [Artikel] Specialisten en huisartsen spreken met ongeneeslijk zieke oncologische patiënten over de laatste levensfase. Een regionale pilot met 'Advance Care Planning'. Slort, W. et al.
  • [V&VN] A survey of the views of palliative care healthcare professionals towards referring cancer patients to participate in randomized controlled trials in palliative care. Uitdehaag, M. & Veldhuis, S.
  • [Proefschrift] Seksualiteit en intimiteit in de oncologische en palliatieve zorg in Nederland: een hermeneutische benadering. de Vocht, H.
  • [Proefschrift] Partners in palliative care? Perspectives of Turkish and Moroccan immigrants and Dutch professionals. De Graaff, F.
  • [Proefschrift] Developing integrated care. Minkman, M.
  • [Proefschrift] Living in the face of death: Studies on palliative care in upper GI cancer patients. Uitdehaag, M.

Samenvattingen van de artikels kunt u altijd raadplegen op http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/NTPZ/2012/.

top

Leg je levensverhaal vast op Hellomydear.be

Recent werd het online platform www.hellomydear.be gelanceerd. Dit - commercieel - initiatief maakt het mogelijk je levensverhaal op een eenvoudige, mooie en gestructureerde manier op te tekenen. In een portret leg je verhalen en herinneringen vast voor jezelf en voor nabestaanden aan de hand van foto's, anekdotes, filmpjes, brieven ... Enkel diegenen die jij toegang geeft tot een portret kunnen de verhalen (her)beleven.

top