A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 02/2015

Vrijdag 27 februari 2015

AANKONDIGINGEN
27 maart 2015 - 9de Vlaams-Nederlands Onderzoeksforum Palliatieve Zorg - Antwerpen

Voor het 9de Onderzoeksforum Palliatieve Zorg werden onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen uitgenodigd om abstracts in te dienen. Uit elk land werd de beste abstract gekozen, wat resulteert in twee presentaties op het Onderzoeksforum. Keynote speakers dr. Kristian Pollock (Universiteit van Nottingham) en dr. Judith Rietjens (Erasmus MC Rotterdam) zullen in hun voordrachten ingaan op het centrale thema van dit forum: Communicatie en Vroegtijdige Zorgplanning. Het volledige programma bekijken en inschrijven kan via deze link.

top

Studiedag '(V)aardig met familie in begeleiding van de palliatieve patiënt' volzet.
De tweede editie van deze studiedag, op 12 maart e.k., is ondertussen volzet. Wie op de wachtlijst wil komen, kan zich inschrijven via deze link.

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)
- Samen werken of samenwerken in palliatieve zorg is NIEUW en wordt op 2 juni 2015 in Vilvoorde gegeven door Annik Janssens.
- Er zijn twee plaatsen vrijgekomen in de zomertweedaagse Introductie in intervisietechnieken voor intervisoren door Walter Rombouts op 26 en 27 augustus 2015.
- Urgenties in palliatieve zorg wordt HERHAALD op 29 september 2015.

Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen
De eerste module van het IUPGPZA start op 23 april 2015 in Antwerpen. Inschrijven is nog steeds mogelijk, ook voor aparte modules. Meer info ...

top

VOOR U GELEZEN
Hoe gaan Nederlandse zorgverleners om met verschillende verwachtingen en opvattingen van immigranten ten opzichte van communicatie in de palliatieve fase?

Deze studie leert dat de communicatie tussen Nederlandse zorgverleners en palliatieve patiënten (en hun familie) van Turkse of Marokkaanse afkomst, niet alleen belemmerd wordt door de taalbarrière en culturele verschillen. Ook uiteenlopende verwachtingen en opvattingen omtrent goede communicatie en de arts-patiëntrelatie kunnen tot miscommunicatie leiden en de besluitvorming over de zorg aan het levenseinde bemoeilijken. Veel Turkse en Marokkaanse families beschouwen 'goede zorg' in de palliatieve fase als zorg waarin genezing en levensverlenging centraal staan, terwijl voor zorgverleners de kwaliteit van leven en vroegtijdige zorgplanning primeren. Vervolg artikel ...

Meer lezen?

top

De zorg voor mensen met dementie aan het levenseinde geeft fysieke en emotionele druk bij verpleegkundigen in woonzorgcentra
Het doel van deze studie is drieledig: (1) nagaan hoe vaak verpleegkundigen kampen met fysieke en emotionele belasting wanneer ze zorgen voor personen met dementie aan het levenseinde; (2) nagaan of fysieke en emotionele druk gerelateerd zijn aan elkaar; (3) zoeken naar patiënt-, personeel- en zorgkarakteristieken die mogelijk gerelateerd zijn aan hoge niveaus van fysieke en emotionele belasting. Om een antwoord te krijgen op deze vragen werd in een post mortem onderzoek binnen een representatieve steekproef van Vlaamse woonzorgcentra gevraagd een lijst op te stellen van alle patiënten met dementie die de afgelopen drie maanden waren gestorven. Op die lijst werd vervolgens een aantal inclusiecriteria toegepast: volledig zorgafhankelijk zijn of hulp nodig hebben bij het wassen, aankleden, eten, toiletgebruik en transfer plus desoriëntatie in tijd en ruimte OF bijna dagelijks desoriëntatie in tijd en ruimte. Voor elke bewoner die aan deze criteria beantwoordde, werd een vragenlijst opgestuurd naar de verpleegkundige die het meest betrokken was geweest bij de zorg voor die bewoner. Vervolg artikel ...

Meer lezen?

  • Albers, G., Van den Block, L., | Vander Stichele, R. (2014). The burden of caring for people with dementia at the end of life in nursing homes: a postdeath study among nursing staff. International Journal of Older People Nursing, 9(2), 106-117.

top

VOOR U GESIGNALEERD
Sociale projectoproep van Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker zet zich al jaren in om de medisch-sociale opvang van patiënten en hun naasten te verbeteren en lanceerde daarom onlangs voor de tweede keer een sociale projectoproep. Organisaties mogen tot 15 mei 2015 projecten indienen met de focus op het verbeteren van de levenskwaliteit van de patiënt en/of naasten, tijdens en na de acute behandelingsperiode of in de fase van palliatieve zorg, in samenwerking met een team van verzorgenden. Het totale budget dat voor deze ondersteuning wordt uitgetrokken, bedraagt 750.000 euro.

Ziet u mogelijkheden voor uw team, klik dan snel door naar deze webpagina van Stichting tegen Kanker.

top

Termijn zorgverlof gewijzigd
Sinds 1 januari 2015 is het zorgverlof voor alle werkregimes (deeltijds of voltijds) op 48 maanden gebracht. Het zorgverlof is een vorm van tijdskrediet om te zorgen voor een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2de graad of om palliatieve zorg te verstrekken. Meer informatie op de website van de RVA.

top

VACATURES
- Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw zoekt een halftijds administratief medewerker.
- UZ Gent kijkt uit naar een doctoraatsbursaal in het kader van het Europees wetenschappelijk onderzoeksprogramma PACE: Comparing the Effectiveness of Palliative Care for Elderly People in Long Term facilities in Europe.

top

BOEKENNIEUWS

Vroegtijdige zorgplanning. Een gids voor hulpverlener en ambtenaar.
Gerda Okerman, 2014, Uitgeverij Vanden Broele, ISBN 978 90 4961 185 9

Vanuit haar ervaring als vormingsverantwoordelijke bij het Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo schreef Gerda Okerman een beknopte, overzichtelijke gids over vroegtijdige zorgplanning. Zorgverleners worden immers bijna dagelijks geconfronteerd met vragen over dit onderwerp. En ook gemeenteambtenaren krijgen regelmatig dit soort vragen. Voor hen is er nu deze gids. Het boek start met het schetsen van het wettelijke kader rond het levenseinde aan de hand van de wetten op de patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal belangrijke termen: wat is 'omgaan in waarheid' bijvoorbeeld? Wat is het verschil tussen vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon en getuige, of tussen handelingsbekwaam, wilsbekwaam en oordeelsbekwaam? De laatste twee hoofdstukken zijn gewijd aan het proces van vroegtijdige zorgplanning zelf, en aan de grenzen ervan. In de bijlagen zijn de gegevens van alle betrokken organisaties terug te vinden, naast een referentie- en trefwoordenlijst. Goed gestructureerd, helder en to the point: helemaal zoals je van een gids verwacht.

Mols hoop
Kristina Van Remoortel met illustraties van Helen van Vliet, 2014, Uitgeverij De Vier Windstreken, ISBN 978 90 5116 353 7 - Vanaf 4 jaar

Een prentenboek waarin duidelijk wordt dat ieder op zijn eigen manier met verlies omgaat. Hond denkt dat de andere dieren minder verdriet hebben. Maar als hij goed kijkt en luistert, ziet hij aan alle dieren op de boerderij dat zij Boer missen, net als hij.

top

IN DE MEDIA
30 januari 2015, De Morgen: Palliatief betekent niet per se 'sterven' - n.a.v. het FLIECE-congres

top