A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 05/2015

Vrijdag 29 mei 2015

AANKONDIGINGEN
12de Vlaams Congres Palliatieve Zorg - Hasselt

De kunst van het verbinden. Over relaties in palliatieve zorg. Dat is het onderwerp van het volgende Vlaams Congres Palliatieve Zorg op 22 september in Hasselt. Meer info over de inhoud en de sprekers vindt u in de folder. Inschrijven kan via deze link. Tot 1 augustus 2015 betaalt u 40 euro, daarna 50 euro.

top

Kandidaatstelling (palliatieve) artsen mogelijk voor honorarium 2de advies euthanasie

Via het KB van 7 maart 2013 werd wettelijk vastgelegd dat artsen die bij een euthanasieverzoek een tweede advies leveren, daarvoor een honorarium kunnen ontvangen. Daar zijn echter wel wat voorwaarden aan verbonden, met name wat opleiding of ervaring betreft. Daarnaast legt het consortium LEIF-EOL een lijst aan van artsen die voor de vergoeding in aanmerking komen. De drie Belgische federaties voor palliatieve zorg (FPZV, FWSP en FBSP) beschikken samen over drie van de twaalf zitjes in het comité dat toeziet op de lijst van erkende artsen.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk artsen uit de palliatieve wereld zich voor deze lijst kandidaat stellen. Palliatieve zorg is de beste garantie dat het beslissingsproces, de ondersteuning en de plaats van uitvoering ingepast blijven in het zorgproces en dat de continuïteit van zorg, ook bij euthanasieverzoeken, gewaarborgd blijft. De beschikbaarheid van palliatieve zorg is ook onontbeerlijk om tot een echt vrije keuze van de patiënt te kunnen komen.
U kunt zich kandidaat stellen door het aanmeldingsformulier ingevuld terug te sturen naar consortium@LEIF-EOL.net. Bij aanvaarding wordt een contract tussen het consortium en de arts opgesteld.

Meer lezen?

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

5th Edition of the Intensive Course on Foundational Approaches, Contemporary and Educational Issues in Nursing Ethics - Leuven
Van 1 tot 4 december 2015 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 5de editie van de intensieve cursus over verpleegkundige ethiek. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de theologie, de verpleegkunde en de klinische ethiek. De voertaal is Engels.

Meer informatie in het programmaboekje of op www.masterbioethics.org (klik op Intensive Courses).

Tweedaagse workshop 'Techniques of Grief Therapy' met prof. Robert Neimeyer - Leuven
Context, centrum voor relatie- en gezinstherapie van UZ Leuven, heeft Robert Neimeyer, PhD, professor aan het Departement voor Psychologie van de universiteit van Memphis (VS), uitgenodigd om op 18 en 19 februari 2016 te spreken over 'Techniques of Grief Therapy'. Hij zal ook eigen werk laten zien en bespreken. Klik op deze link voor meer informatie.

top

VOOR U GELEZEN
Gemiste kansen om over het levenseinde te praten

In de VS verblijft zo'n 1,4 miljoen mensen van 65 jaar of ouder in een woonzorgcentrum (WZC). Verwacht wordt dat het aantal mensen dat in een WZC sterft, zal toenemen. Woonzorgcentra zijn vaak de laatste verblijfplaats waar mensen voor hun overlijden verzorgd worden. Om in de laatste levensfase goede (palliatieve) zorg te kunnen verstrekken, is het zeer belangrijk om de wensen en voorkeuren van bewoners te kennen.

Zo werd in een recente literatuurstudie van Fosse et al. (PEC 2014) over verwachtingen en ervaringen van patiënten in WZC rond levenseindezorg in WZC benadrukt dat bewoners betrokken willen worden bij beslissingen rond levenseindezorg. Tegelijkertijd zijn zowel familie als zorgverleners vaak niet op de hoogte van de voorkeuren van de bewoners en zien ze zelden dat een bewoner nog in staat is om al dan niet in te stemmen met een bepaalde keuze. Vervolg artikel ...

Meer lezen?

  • Towsley, G.L., Hirschman, K.B., Madden, C. Conversations about end of life: Perspectives of nursing home residents, family, and staff (2015). J Palliat Med. 18(5):421-8.

top

Wordt continue palliatieve sedatie in onze woonzorgcentra toegediend om de dood te versnellen?

Er zijn de voorbije jaren heel wat richtlijnen en visieteksten gepubliceerd waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen continue sedatie tot de dood (CSD) en euthanasie. CSD wordt hierbij gezien als een vorm van pijn- en symptoomcontrole waarbij het de bedoeling is het lijden te verlichten bij refractaire symptomen. Het is niet de bedoeling het leven van de patiënt te verkorten (dit in tegenstelling tot euthanasie). Toch is er onenigheid bij clinici omtrent het vermeende verschil tussen CSD en euthanasie, ook in landen met een euthanasiewet. Uit studies uitgevoerd in België en Nederland blijkt dat artsen soms CSD toepassen met de bedoeling de dood te versnellen. Uit cijfers blijkt ook dat in woonzorgcentra (WZCs) het uitvoeren van euthanasie uitzonderlijk is, maar de toepassing van CSD steeds frequenter wordt. Dit roept de vraag op of en in welke mate CSD wordt toegepast in onze Vlaamse woonzorgcentra om de dood te versnellen. De auteurs gingen ook op zoek naar factoren die hier mogelijk mee geassocieerd zijn (karakteristieken van de patiënt, de arts en de instelling). Vervolg artikel ...

Meer lezen?

  • Rys, S., Deschepper, R., Mortier, F., Deliens, L., & Bilsen, J. (2014). Continuous sedation until death with or without the intention to hasten death: A nationwide study in nursing homes in Flanders, Belgium. Journal of the American Medical Directors Association, 15, 570-575.

top

Verminderen palliatieve thuiszorgequipes de kans op een ziekenhuis- of spoedopname?

Onder die titel schreef dr. Peter Pype een artikel voor Minerva, de digitale leeromgeving van de Universiteit Gent. Dr. Pype beschrijft eerst een in 2014 gepubliceerde Canadese studie over het onderwerp om vervolgens een aantal kanttekeningen te maken bij toepassing van de resultaten op de situatie in Vlaanderen.

Meer lezen?

Seow, H., Brazil, K., Sussman, J. et al. (2014). Impact of community based, specialist palliative care teams on hospitalisations and emergency department visits late in life and hospital deaths: a pooled analysis. BMJ 348:g3496.

top

VOOR U GESIGNALEERD
Directeur Federatie herverkozen voor tweede ambtstermijn EAPC

Op het tweejaarlijks EAPC-congres, dit jaar in Kopenhagen van 8 tot 10 mei, werd door de leden een nieuwe Raad van Bestuur gekozen. Die bestaat uit 13 bestuursleden. Voor België werd Paul Vanden Berghe, PhD, directeur van onze Federatie, herverkozen voor een tweede en laatste ambtstermijn van vier jaar. Hij zal in het bijzonder de ethische thema's en de link met de Europese Commissie behartigen. Paul werd voorgedragen door de drie Belgische federaties.

top

VACATURES

De thuiszorgequipe van PANAL vzw (Palliatief Netwerk Arr. Leuven) heeft een vacataure voor een verpleegkundig consulent (32u/week).

AZ Oudenaarde is voor het PST op zoek naar een halftijds palliatief verpleegkundige.

top

BOEKENNIEUWS

Wat de levenden kunnen leren van de stervenden
Verhalen van wijsheid, geluk, verdriet en spijt

Christine De Coninck & Ann Brusseel
Borgerhoff & Lamberigts, 2015, 192 pag.
ISBN 978 90 8931 507 6

Lees hier de recensie van onze voorzitter, dr. Gert Huysmans


Achter de rouw
Sofie Sergeant. Illustraties Saar De Buysere
KONEKT, 2015
ISBN 978 94 9201 105 3

Achter de rouw is een pakket van 8 illustraties. Elke illustratie belicht de effecten van rouw, op telkens een ander domein van kwaliteit van bestaan (Schalock). Daarnaast is er een begeleidende tekst met informatie over rouwen bij mensen met een verstandelijke beperking. Sofie Sergeant licht toe hoe de tekeningen ingezet kunnen worden in een gesprek.

top