A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 06/2015

Dinsdag 30 juni 2015

BELEIDSNIEUWS

Definitief: geen forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve thuispatiënten die verblijven in een instelling voor personen met een handicap. Lees meer.

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING

 • Na de zomer beginnen de intervisiesessies voor artsen opnieuw. In de groep die samenkomt in Gent zijn nog enkele plaatsen vrij. Meer informatie. Deze reeks start reeds op 23 september!
 • We bieden opnieuw een reeks intervisiesessies voor intervisoren aan in Gent. Meer informatie. Inschrijven voor 4 september e.k.!
 • Op 22, 23 en 24 oktober wordt in Gent de 2de module georganiseerd van het Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen over psychosociale en spirituele zorg, en communicatie met patiënt en hulpverleners. Op 28, 29 en 30 januari 2016 vindt in Leuven de 3de module plaats: Planning van de zorg. Meer informatie.

We bieden in het nieuwe academiejaar diverse NIEUWE opleidingen aan:

 • Een reeks van 4 sessies 'Interdisciplinaire supervisie in palliatieve zorg' door Marita Stas start op 28 september in Vilvoorde. Aanbevolen voor palliatieve hulpverleners met ervaring die beter willen samenwerken met collega's uit andere disciplines. Snel inschrijven! Meer informatie.
 • 'Wetenschappelijk onderzoek in palliatieve zorg, een ver-van-het-bed show?', anderhalve dag op 24 november en 8 december 2015. Gwenda Albers en Alexander Verstaen, researchcoördinatoren van de Federatie, maken u a.d.h.v. wetenschappelijke artikels vaardig in het verbinden van onderzoeksresultaten en uw praktijk. INSCHRIJVEN VOOR 30 SEPTEMBER! Meer informatie.
 • Een tweedaagse 'Van Zelfzorg naar teamzorg en patiëntenzorg' wordt gegeven op 26 november en 10 december 2015 in Vilvoorde door Marita Stas: Meer informatie.

Pallialine opleidingen:

 • Studienamiddag 'Nausea en braken' op 10 september in Diksmuide, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende. Meer informatie.
 • 'Werken met de richtlijn Nausea en braken' op 13 oktober in Heverlee, in samenwerking met het Palliatief Netwerk arrondissement Leuven. Meer informatie.
 • Er is eveneens een opleiding in de maak over de richtlijn Delier op 21 oktober in de namiddag in Vilvoorde. Informatie volgt.

top

VOOR U GELEZEN
Hoe ervaren mantelzorgers de zorg voor een ongeneeslijk zieke persoon die thuis sterft?

Een mantelzorger wordt in deze studie gedefinieerd als een persoon die een nauwe sociale en emotionele band heeft met de zorgvrager. Het gaat dus om een brede definitie die niet alleen familieleden includeert. Onder andere door de vergrijzing van de bevolking wordt het belang van mantelzorgers steeds groter, ook op vlak van zorg aan het levenseinde. Daarom is het belangrijk een goed zicht te krijgen op het perspectief van mantelzorgers die deze vorm van zorg bieden zodat zij maximaal ondersteund kunnen worden in hun opdracht. Deze studie bevat een klassieke (narratieve) review die een overzicht en samenvatting geeft van de kennis hieromtrent. Het gaat om artikels (zowel empirische studies als literatuuroverzichten) gepubliceerd tussen 2000 en 2013 die het perspectief verkennen van volwassen mantelzorgers (ouder dan 18 jaar) die levenseindezorg verlenen in de thuissituatie.

De bevindingen van deze studie (die we hier niet exhaustief weergeven) worden opgelijst aan de hand van vier categorieën. De auteurs beklemtonen dat een aantal gepercipieerde voordelen (zoals het belang van een goed zorgteam) niet alleen gelden voor de thuissituatie maar ook voor andere palliatieve zorg settings.
Vervolg artikel ...

Meer lezen?

 • Morris, S., King, C., Turner, M., & Payne, S. (2015). Family carers providing support to a person dying in the home setting: A narrative literature review. Palliative Medicine, 29(6), 487-495.

top

Waarom ouderen het leven soms als 'voltooid' beschouwen omwille van niet-medische redenen

Ouderen die levensmoe zijn en hun leven beschouwen als voltooid, voelen zich eigenlijk vooral eenzaam en overbodig en zijn bang om afhankelijk te worden. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van van Wijngaarden en haar collega's.

In Nederland wordt al enige jaren een maatschappelijk debat gevoerd over de problematiek van ouderen die niet langer willen leven, zonder dat hier lijden als gevolg van een dodelijke ziekte aan ten grondslag ligt. Het onderwerp werd ook op de politieke agenda geplaatst door het burgerinitiatief Voltooid Leven, geïnitieerd door de Initiatiefgroep Uit Vrije Wil. In 2010 dienden zij een wetsvoorstel in, dat bijna 117.000 steunbetuigingen van burgers kreeg, om stervenshulp mogelijk te maken aan ouderen die hun leven voltooid achten. Als reactie hierop werd er door de Nederlandse regering een kennisagenda geformuleerd rond 'ouderen en een zelfgekozen levenseinde'. Vervolg artikel ...

Meer lezen?

 • van Wijngaarden E, Leget C, Goossensen A. Ready to give up on life: The lived experience of elderly people who feel life is completed and no longer worth living (2015). Soc Sci Med. May 13 [Epub ahead of print].

Op zaterdag 23 april 2016 is een studiedag gepland, georganiseerd door de werkgroep PaGe (Palliatieve zorg en Geriatrie) van de Federatie, naar aanleiding van een nog te verschijnen artikel over dit thema. Hou uw agenda alvast vrij.

top

Nieuwe publicaties van de Federatie beschikbaar

'NIET ALLEEN als je niet meer kunt genezen' (3 euro): een laagdrempelige brochure met informatie over palliatieve zorg voor de patiënt en zijn/haar omgeving.

De brochure wordt, zoals de meeste van onze publicaties, verdeeld door de netwerken palliatieve zorg. Via deze link kan u uw woonplaats of postocde ingeven om het netwerk van uw regio terug te vinden.
'Samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg' (9 euro): zakboekje met steekkaarten van de verschillende pallialine richtlijnen die terug te vinden zijn op www.pallialine.be.

Uitzonderingen bevestigen de regel: dit zakboekje is uitzonderlijk enkel bij de Federatie te verkrijgen. Bestellen kan via info@palliatief.be of 02 255 30 40.

'Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde'
(gratis): in de nieuwe oplage werden enkele verduidelijkingen opgenomen. Zo werd o.a. de toelichting bij het gebruik van de wilsverklaring door de vier auteurs herschreven.

Een overzicht van alle publicaties van de Federatie kan u hier terugvinden.

top

Jaarverslag 2014 van de Federatie beschikbaar

In het jaarverslag van 2014 kan u terugvinden welke acties de Federatie en haar vrijwilligers hebben genomen om te bouwen aan de verdere professionalisering van palliatieve zorg.

top

Afscheid Nieke Peeters - Welkom Nathalie Hamaide

Op 30 juni 2015 neemt de Federatie afscheid van Nieke Peeters, sinds 2004 aan de slag als administratief medewerker. Vanaf 1 juli geniet zij van een welverdiend pensioen. Het bestuur en de collega's van de Federatie willen haar bedanken voor haar jarenlange inzet!
Nathalie Hamaide is sinds 1 juni aan de slag als onze nieuwe administratieve kracht. Nathalie heeft een bachelor in de tuin- en landschapsarchitectuur en een aanvullend getuigschrift als administratief bediende.

Welkom Nathalie!
top

IN DE MEDIA

Klik hier voor de nieuwe voorstellingsfilm van het dagcentrum Heidehuis (Brugge). In editie 67 van 'Leven', het tijdschrift van 'Kom op tegen kanker', verscheen een artikel dat gewijd is aan het Dagcentrum (klik hier).

In DS Weekblad van 30 mei 2015 verscheen het artikel 'Je bent niet zwak als je vindt: het is genoeg', over het leven in de palliatieve eenheid van het UZ Gent.

top