A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 08/2015

Vrijdag 30 oktober 2015

VIERING 25 JAAR FEDERATIE
Alles over het levenseinde. Wegwijs in palliatieve zorg

Op de viering voor haar 25-jarig bestaan stelde de Federatie het boek 'Alles over het levenseinde. Wegwijs in palliatieve zorg' voor, geschreven onder redactie van Gert Huysmans, Paul Vanden Berghe (Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen), Ria Vandermaesen (PANAL) en Guy Hannes (PNAT). Het werk biedt een overzicht van alle aspecten van de zorg aan het einde van het leven en helpt om de beste weg te vinden om hier mee om te gaan. De verwijzingen naar palliatieve voorzieningen en hulpmiddelen, informatiebronnen en nuttige adressen maken van deze publicatie een volledig naslagwerk. Klik hier voor de inhoudstafel. Het boek is te koop aan 18,5 euro, leden betalen 15 euro. Bij afname van 20 exemplaren of meer zakt de prijs naar respectievelijk 17 en 12 euro per exemplaar. Bent u geïnteresseerd? Contacteer uw netwerk of de Federatie.

top

Driejaarlijkse prijs 'Passie voor Palliatieve Zorg' voor woonzorgcentrum 'De Ruyschaert' uit Marke

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Federatie werd de driejaarlijkse prijs 'Passie voor Palliatieve Zorg' in het leven geroepen. De prijs ter waarde van 2.000 euro bekroont een inventief en/of innovatief project en werd voor het eerst uitgereikt door Jo Vandeurzen, Vlaams Minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Uit de 32 ingestuurde projecten koos de jury(*) drie laureaten:

 • Winnaar: 'VOOR IK HET VERGEET', Woonzorgcentrum De Ruyschaert in Marke
 • 2de laureaat: 'Het levensverhaal d.m.v. STIL LEVEN', OLV Ziekenhuis Campus Asse
 • 3de laureaat: 'MIJN WENSEN m.b.t. mijn gezondheidszorg', Palliatief Supportteam Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuven

(*) Leden van de jury, onder voorzitterschap van dr. Alex Peltier, voorzitter van de Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg; dr. Joke Bossers, palliatief arts en oud-voorzitter van de Federatie; dr. Arsène Mullie, palliatief arts en oud-voorzitter van de Federatie; Jan De Meester, hoofd bewonerszorg Sint Vincentius Zaffelaere en oud-bestuurder van de Federatie; en Let Dillen, doctor in de psychologische wetenschappen, onderzoeker aan de Universiteit Gent en voormalig researchcoördinator van de Federatie.

Het personeel van De Ruyschaert ontwikkelde onlangs, met steun van de Koning Boudewijnstichting (KBS), een app die het mogelijk maakt om op een laagdrempelige manier met mensen met dementie te communiceren. De tablet-app 'Voor ik het vergeet' wordt in het woonzorgcentrum gebruikt tijdens vroegtijdige zorgplanningsgesprekken met dementerende bewoners. Tijdens deze gesprekken, die alleen met instemming van de familie gevoerd worden, proberen zorgverleners aan de hand van ondersteunend fotomateriaal, beschikbaar in de app, te achterhalen wat deze bewoners wensen op het vlak van hun persoonlijke toekomstige zorg. Zo wordt er o.a. gevraagd naar hun voorkeuren op het vlak van voeding, medische zorg en locatie. De gesprekken worden ook gefilmd om ze nadien samen met de familie te bekijken en te bespreken.

Momenteel wordt de app getest met het oog op wetenschappelijke validering en worden de gebruikersinstellingen nog verder verfijnd. Van zodra hij downloadbaar is, laten we het u weten. Hou onze volgende Nieuwsflashen in de gaten! Meer informatie over het winnende project vindt u hier terug.

Dank aan alle inzenders! In de toekomstige edities van de Nieuwsflash zal er aandacht worden besteed aan alle ingestuurde projecten. De nieuwsflash van november start alvast met een toelichting van de projecten van de twee andere laureaten.

top

Persbericht naar aanleiding van 25 jaar Federatie

Klik hier voor het persbericht 'Na 25 jaar is de nood groter dan ooit - Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vraagt ondersteuning om groeiende nood te lenigen', verstuurd op 8 oktober 2015 naar aanleiding van de academische feestviering voor het 25-jarig bestaan van de Federatie.

top

BELEIDSNIEUWS
Verduidelijking: Toekenning palliatief forfait aan rechthebbenden die verblijven in initiatieven voor beschut wonen

Naar aanleiding van het item Toekenning palliatief forfait aan rechthebbenden die verblijven in initiatieven voor beschut wonen (Nieuwsflash 7/201 - 29/09/2015) ontving onze redactie enkele vragen en reacties. We menen dat een verduidelijking hier op zijn plaats is (klik hier voor een uitgebreidere toelichting).

Beschut wonen enerzijds en beschermd wonen en geïntegreerd wonen anderzijds zijn verschillende opvangvormen:

Beschermd wonen en geïntegreerd wonen zijn opvangvormen die onder het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vallen en daardoor niet in aanmerking komen voor een palliatief forfait (Nieuwsflash 6/2015 - 30/06/2015). In de toekomst zal waarschijnlijk gesproken worden over diensten inclusieve ondersteuning (DIO). Voor meer info, klik hier (website VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Een initiatief voor beschut wonen (IBW) valt onder het Agentschap voor Zorg en Gezondheid en begeleidt mensen met psychische problemen die geen nood hebben aan een permanent verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Een IBW biedt hen een vorm van begeleid wonen. Er bestaan 2 vormen: individueel wonen of in groep. Voor meer info, klik hier (website Agentschap Zorg & Gezondheid).

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

NIEUW: Een tweedaagse Van Zelfzorg naar teamzorg en patiëntenzorg wordt gegeven op 26 november en 10 december 2015 in Vilvoorde door Marita Stas. Meer informatie.

Levenseindezorg op maat: opdracht en uitdaging voor de huisarts (Vroegtijdige Zorgplanning) wordt in samenwerking met Domus Medica herhaald op 28 november in Vilvoorde en op 5 december in Dendermonde. Deze laatste sessie is eveneens in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg van de regio Waasland en van de regio Aalst - arr. Dendermonde - regio Ninove. Meer informatie.

De opleiding Urgenties in palliatieve zorg wordt opnieuw georganiseerd op 12 januari 2016 in Mechelen, dit in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg van de provincie Antwerpen. Meer informatie.

Op 28, 29 en 30 januari 2016 vindt in Leuven de 3de module plaats van het Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen, m.n. Planning van de zorg. Meer informatie.

NIEUWE DATA: Wetenschappelijk onderzoek in palliatieve zorg, een ver-van-het-bed show? werd wegens dwingende medische redenen verschoven naar 2 en 23 februari 2016. Gwenda Albers PhD en Alexander Verstaen PhD, researchcoördinatoren van de Federatie, maken u dan a.d.h.v. wetenschappelijke artikels vaardig in het verbinden van onderzoeksresultaten en uw praktijk. INSCHRIJVEN kan hierdoor nog TOT 31 DECEMBER! Meer informatie.

Op 4 en 5 februari 2016 wordt de opleiding En wat doe ik met de onmacht? door Marita Stas herhaald in Ranst. Dit is een residentiële tweedaagse georganiseerd in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg van de provincie Antwerpen. Meer informatie. Inschrijven VOOR 4 januari aub.

Samen werken of samenwerken in de palliatieve zorg? wordt op 15 maart 2016 door Annik Janssens gegeven in Vilvoorde. Meer informatie.

top

OPLEIDINGEN ANDERE ORGANISATIES Advanced European Bioethics Course 'Suffering, Death and Palliative Care' - 16 tot 19 februari 2016

Van dinsdag 16 tot vrijdag 19 februari organiseert het departement IQ Healthcare van het√ā Radboud universitair medisch centrum de 18de editie van de 'Advanced European bioethics course 'Suffering, Death and Palliative Care' in Nijmegen (Nederland).

Meer informatie in de flyer.

top

AANKONDIGINGEN
Tijdschrift (2015) van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen beschikbaar!

Lees nu het jaarlijks tijdschrift van de Federatie via deze link. 'Verbinden en verbondenheid in de palliatieve zorg', 'Interprofessionele palliatieve zorg' en 'Het belang van verbinding in rouwtherapie' zijn slechts enkele thema's die in deze editie aan bod komen.
Wij wensen u veel leesplezier!

top

Winnaars boek 'Euthanasie: waarom niet?' van dr. Marc Desmet

De vijf winnaars van het boek 'Euthanasie: waarom niet? Pleidooi voor nuance en niet-weten' van dr. Marc Desmet zijn:

 • PST van het AZ Herentals (Kristien Willems)
 • Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo (Lucie Cannie)
 • PZE Heilig Hart Leuven (Mieke van den Bergh)
 • PST RZ Heilig Hart Tienen (Karen Ceunen)
 • PZE OLVrouwziekenhuis Campus Asse (Ludo De Roo)

top

Danshart - 26 november & 3 december 2015

Drie S-Sport en S-Plus afdelingen organiseren op donderdag 26 november 2015 (Oudenaarde & Zaventem) en op donderdag 3 december 2015 (Hemiksem) een groot dansfeest voor 50-plussers. De organisatoren hopen op zoveel mogelijk deelnemers die 10 uur lang op 3 verschillende dansvloeren het beste van zichzelf geven. De opbrengst van Danshart 2015 gaat integraal naar de ondersteuning van palliatieve zorg. Meer informatie zie de affiche.

top

VOOR U GELEZEN
Het trainen van hulpverleners in spirituele zorg: een pilootstudie

Hoewel spirituele zorg gezien wordt als een belangrijk onderdeel van een hoogkwalitatieve gezondheidszorg rapporteren heel wat patiënten dat niet wordt tegemoet gekomen aan hun spirituele noden. Een belangrijke barrière voor het integreren van deze dimensie in de patiëntenzorg is het gebrek aan degelijke training voor hulpverleners. Deze studie onderzocht de effectiviteit van de Clinical Pastoral Education for Healthcare Providers (CPE-HP), een trainingsprogramma van vijf maanden dat een mogelijk model biedt voor het trainen van hulpverleners in spirituele zorg.

Vervolg artikel ...

Meer lezen?

 • Zollfrank, A., Trevino, K., Cadge, W., Balboni, M., Thiel, M., Fitchett, G., Gallivan, K., Vanderweele, T., & Balboni, T. (2015). Teaching health care providers to provide spiritual care: a pilot study. Journal of Palliative Medicine, 18(5), 1-7.

top

Vermijden van ziekenhuisopname aan het levenseinde

De meeste mensen wensen om thuis te blijven aan het einde van hun leven. Toch sterven veel mensen in het ziekenhuis. In België daalde het aantal overlijdens in het ziekenhuis licht van 55% in 1998 naar 52% in 2007. Veelvoorkomende redenen voor ziekenhuisopname zijn somatische problemen zoals pijn, benauwdheid, digestieve of cardiovasculaire symptomen, psychologische problemen zoals delier of verminderd bewustzijn of sociale problemen zoals overbelasting van de mantelzorg. Ziekenhuisopname aan het levenseinde wordt vaak als ongewenst beschouwd. Ook heeft een ziekenhuisopname vaak geen positief effect op de kwaliteit van zorg en de kosten van de gezondheidszorg. Uit internationaal onderzoek blijkt dat 7-33% van de ziekenhuisopnames van patiënten met een korte levensverwachting potentieel vermeden hadden kunnen worden.

Vervolg artikel ...

Meer lezen?

 • De Korte-Verhoef MC, Pasman HR, Schweitzer BP, Francke AL, Onwuteaka-Philipsen BD, Deliens L. How could hospitalisations at the end of life have been avoided? A qualitative retrospective study of the perspectives of general practitioners, nurses and family carers. PLoS One. 2015 Mar 10;10(3).
 • De Korte-Verhoef MC, Pasman HR, Schweitzer BP, Francke AL, Onwuteaka-Philipsen BD, Deliens L. Vermijden van ziekenhuisopname aan het levenseinde. Perspectieven van huisartsen, verpleegkundigen en mantelzorger. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9044.
 • Reyniers T, Houttekier D, Pasman HR, Stichele RV, Cohen J, Deliens L. The family physician's perceived role in preventing and guiding hospital admissions at the end of life: a focus group study. Ann Fam Med. 2014 Sep-Oct;12(5):441-6.

top

Artikel in European Journal of Palliative Care (juli 2015)
'Palliative care in Flanders: from the pioneering 1980s to new challenges going towards 2020'

In de rubriek 'European Insight' van de European Journal of Palliative Care waarin nationale en regionale palliatieve zorg organisaties de kans krijgen om hun werk voor te stellen aan collega's over heel Europa, verscheen recentelijk een artikel van Alexander Verstaen PhD (researchcoördinator), Paul Vanden Berghe PhD (directeur) en dr. Gert Huysmans (voorzitter). Het artikel beschrijft de historiek, de huidige situatie en de toekomstige uitdagingen van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Via deze link kan u het artikel downloaden.

top

VOOR U GESIGNALEERD
Rapport Kom op tegen Kanker: 'Mantelzorg onzichtbaar, maar onmisbaar'

Kom op tegen Kanker bracht de ervaringen van 120 mantelzorgers van kankerpatiënten in Vlaanderen in kaart. Uit het onderzoek blijkt dat de problemen van mantelzorgers meestal onzichtbaar blijven voor zorgverleners. Uit getuigenissen en diepgaande interviews met mantelzorgers blijkt dat ze hun rol van informele zorgverlener niet altijd goed kunnen opnemen, omdat ze te weinig betrokken worden bij de zorg en de behandeling van hun naaste met kanker. Ze zijn vaak onvoldoende voorbereid wanneer ze de zorg thuis moeten overnemen en bovendien zijn ze niet altijd op de hoogte van beschikbare ondersteuningsmaatregelen in de thuisomgeving, zoals oppashulp en respijtzorg.

Bovendien gaan veel mantelzorgers over hun grenzen waardoor ze overbelast raken. Daardoor krijgen zij zelf fysieke en psychosociale problemen die niet alleen hun eigen gezondheid hypothekeren, maar ook de zorg voor de patiënt. Veel mantelzorgers dragen de psychosociale belasting alleen, voelen zich eenzaam en niet begrepen door hun naaste omgeving en zorgverleners. Hier leest u het volledige rapport.

top

Bioscooprelease van de film 'Twilight of a Life'

Als de Belgische regisseur Sylvain Biegeleisen te horen krijgt dat zijn 94-jarige moeder nog maar enkele dagen te leven heeft, beslist hij om hun laatste momenten samen te filmen. De dagen worden weken en maanden, de film wordt een ode aan het leven.

De film, genomineerd voor de Ensors en bekroond met de Docville-award, komt uit in Brussel, Antwerpen, Leuven, evenals in andere Belgische steden. De vertoningskalender is beschikbaar op de website van de film.

Klik hier voor de trailer met Nederlandstalige ondertitels.

top

FEDERATIE IN DE MEDIA

Radio 1, 9 oktober 2015: 'De wereld vandaag', interview met Bert Keizer n.a.v. de academische feestviering van de Federatie. Herbeluister van 2u24.23 tot 2u30.50.

Metro, 10 oktober 2015: 'Eerste Passie voor Palliatieve Zorg-prijs voor rusthuis uit Marke', n.a.v. de academische feestviering van de Federatie.

Kerknet, 10 oktober 2015: '25 jaar Federatie Palliatieve Zorg', interview met Paul Vanden Berghe PhD, directeur van de Federatie.

Radio 1, 10 oktober 2015: 'Nieuws van 15u', interview met dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie, n.a.v. de academische feestviering. Herbeluister van 00.02.10 tot 00.02.59.

De Standaard, 12 oktober 2015: 'App helpt personen met dementie zelf te beslissen', interview met Ivan Vandecandelaere van WZC De Ruyschaert n.a.v. hun bekroning met de eerste driejaarlijkse prijs 'Passie voor Palliatieve Zorg' door de Federatie.

Tertio, 14 oktober 2015: 'Ontvankelijkheid maakt van broosheid een kracht', interview met Alexander Verstaen PhD, researchoördinator van de Federatie.

Medi-Sfeer, 14 oktober 2015: 'Slechts 0,4% van het gezondheidsbudget gaat naar pz', 'Pluralistisch met een visie', 'Het denken evolueert, de kernwaarden blijven' & 'Overheid heeft weinig besef van de noden', interview met dr. Gert Huysmans, voorzitter Federatie en Paul Vanden Berghe PhD, directeur Federatie.

De Morgen, 30 oktober 2015: 'Onbehandelbaar is een vakje dat je aankruist', opiniebijdrage van dr. Gert Huysmans, voorzitter Federatie.

De Morgen, 30 oktober 2015: 'Opinie: Naar euthanasie op eenvoudig verzoek?', opiniebijdrage van dr. Gert Huysmans, voorzitter Federatie en Paul Vanden Berghe PhD, directeur Federatie.

top

BOEKENNIEUWS

Gehavend. Notities voor eigen-wijs rouwen

Johan Maes 2015, Witsand Uitgevers, 96 p., ISBN 978 94 9201 121 3

Dit nieuwe boek van rouwtherapeut Johan Maes geeft in woord en beeld ruimte aan kwetsbaarheid en kracht. Het oordeelt niet maar laat zien hoe we mild en vol mededogen een helende rouwdialoog kunnen aangaan. Uit verlies kan immers ook winst worden geboren.

Meer informatie ...

Hapklaar Beetgaar - Recepten voor soft fingerfood

Els Verraest, Liesbeth Dewulf 2015, Uitgeverij Neno, 72 p., ISBN 978 90 8222 556 3 Woonzorgcentrum Maria Rustoord in Ingelmunster zocht het voorbije jaar naar 'soft fingerfood' (letterlijk vertaald: zachte vingerhapjes) voor zijn bewoners, bij wie kauwen moeilijk was en die - door motorische of cognitieve problemen - niet meer met bestek konden eten. Met deze aangepaste maaltijden konden ouderen opnieuw zelfstandig en met plezier eten. Het behalen van de eerste prijs bij de Koning Boudewijnstichting stimuleerde het woonzorgcentrum om de resultaten met de sector te delen.

Dit boek bevat meer dan twintig recepten voor 'soft fingerfood' en staat boordevol tips om zelf aan de slag te gaan. Met het boekje hoopt het woonzorgcentrum zowel mensen thuis als andere zorgcentra te inspireren om lekker en gezond te koken, ook als eten niet meer zo vanzelf gaat.

Meer informatie ...

top