A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

vorming training opleiding » algemeen

In Vlaanderen en Brussel worden door diverse organisaties en op verschillende niveaus opleidingen en vorming in palliatieve zorg aangeboden, met name:

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Het opleidingsaanbod van de Federatie richt zich naar palliatief deskundigen werkzaam in een palliatieve setting.

netwerken palliatieve zorg

Het opleidingsaanbod van de netwerken palliatieve zorg richt zich naar zorgverstrekkers werkzaam op algemene verpleegafdelingen en palliatief deskundigen in palliatieve settings. Alle netwerken palliatieve zorg bieden een basis- of kernopleiding palliatieve zorg aan, al dan niet in samenwerking met een hogeschool. Een aantal netwerken palliatieve zorg biedt een referentenopleiding palliatieve zorg aan, al dan niet i.s.m. een hogeschool of vormingscentrum.

onderwijsinstellingen
Een aantal hogescholen biedt een postgraduaatopleiding palliatieve zorg aan i.s.m. het netwerk palliatieve zorg in hun regio.
Odisee Hogeschool Brussel biedt geen Banaba-opleiding palliatieve zorg meer aan. Deze opleiding wordt vervangen door de postgraduaatopleiding.  

andere organisaties

Opleidingen of stagemogelijkheden palliatieve zorg worden ook soms door andere instellingen aangeboden, zowel in Vlaanderen als internationaal.