A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

vorming training opleiding » aanbod netwerken

Het opleidingsaanbod van de netwerken richt zich naar zorgverstrekkers werkzaam op algemene verpleegafdelingen en palliatief deskundigen in palliatieve settings.

alle netwerken

(scroll naar beneden voor de links) bieden een basis- of kernopleiding palliatieve zorg aan, al dan niet in samenwerking met een hogeschool

doelgroep
Alle disciplines. Deze basisopleiding wordt in het merendeel van de netwerken interdisciplinair georganiseerd.

aantal uren/dagen
De opleiding omvat 5 tot 7 dagen met een minimum van 32 uren.

inhoudelijk
Het inhoudelijk programma is gelijklopend in de verschillende netwerken, volgende themas komen aan bod : filosofie en basisprincipes van palliatieve zorg, verkenning van het palliatief landschap, pijn- & symptoomcontrole, persoonsgerichte zorg, emotionele zorg, spirituele zorg, ethische en juridische aspecten, communicatie en vroegtijdige zorgplanning, medisch begeleid sterven, rouw- en verlieservaring en zorg voor de zorgenden.

methodiek
Er wordt vooral gewerkt via informatie-overdracht, interactie, groepswerk, ervaringsoefeningen en reflectie. 

doorstroming
Na het behalen van een basis- of kernopleiding kan men doorstromen naar een referentenopleiding of postgraduaatopleiding.
Het opleidingsaanbod van de netwerken spitst zich vooral toe op A (basis) en B (gevorderde) competenties en richt zich naar zorgverstrekkers werkzaam op algemene verpleegafdelingen en palliatief deskundigen in palliatieve settings. 

een aantal netwerken

(scroll naar beneden voor de links) biedt een referentenopleiding palliatieve zorg aan, al dan niet i.s.m. een hogeschool of vormingscentrum:

doelgroep
De referentenopleiding is voornamelijk gericht naar zorgverstrekkers in Woon- en Zorgcentra. Sommige referentenopleidingen zijn ook toegankelijk voor zorgverstrekkers uit ziekenhuizen of thuiszorg of andere zorginstellingen. Genteresseerden dienen vooraf een basisopleiding palliatieve zorg gevolgd te hebben.

aantal uren/dagen
De referentenopleiding omvat minimum 10 dagen gespreid over minimum 1 jaar, al dan niet aangevuld met een stage van 40 uur. Voor het beindigen van de opleiding wordt een eindwerk of integratieopdracht gevraagd.

inhoudelijk
De klemtoon van de referentenopleidingen is verschillend. Dit biedt de mogelijkheid om af te stemmen op de individuele behoeften van het individu en/of de organisatie.

methodiek
In de referentenopleiding worden verschillende methodieken aangewend; zoals informatie-overdracht, interactie en groepswerk, reflectie en training van vaardigheden.

doorstroming
Na het behalen van een referentenopleiding palliatieve zorg kan je doorstromen naar een postgraduaatopleiding palliatieve zorg.

voor de basisopleiding en de referentenopleiding verwijzen we naar onderstaande links:

provincie West-Vlaanderen www.pzwvl.be
netwerk palliatieve zorg Westhoek-Oostende http://www.pzwvl.be/netwerken/westhoek_oostende/vorming.asp
heidehuis - palliatieve zorg Noord-West-Vlaanderen http://www.pzwvl.be/netwerken/noord_west_vlaanderen/vorming.asp
palliatief netwerk De Mantel http://www.pzwvl.be/netwerken/de_mantel/vorming.asp
netwerk palliatieve zorg Zuid-West-Vlaanderen http://www.pzwvl.be/netwerken/zuid_west_vlaanderen/vorming.asp
   
provincie Oost-Vlaanderen www.palliatieve.org
netwerk palliatieve zorg Gent-Eeklo http://genteeklo.palliatieve.org/opleiding
netwerk palliatieve zorg Zuid-Oost-Vlaanderen - Het Leven Helpen http://zovl.palliatieve.org/opleiding
netwerk palliatieve zorg Waasland http://waasland.palliatieve.org/opleiding
netwerk palliatieve zorg Aalst-Dendermonde-Ninove http://adn.palliatieve.org/opleiding
provincie Vlaams-Brabant
forum palliatieve zorg - netwerk Brussel-Halle-Vilvoorde http://forumpalliatievezorg.be/vorming
palliatief netwerk arrondissement Leuven (PANAL) http://www.panal.be/nl/events.html
provincie Antwerpen
palliatief netwerk Mechelen www.palliatief-netwerk-mechelen.be
palliatieve hulpverlening Antwerpen http://www.pha.be/site/site.asp?id=8
netwerk palliatieve zorg Noorderkempen http://www.npzn.be/Vormingen.htm
palliatief netwerk arrondissement Turnhout http://www.pnat.be/vorming.shtml
   
provincie Limburg  
netwerk palliatieve zorg Limburg http://www.npzl.be/nl/vorming