A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

vorming training opleiding » aanbod onderwijs

postgraduaatopleiding (referentiepersoon - verpleegkundige in de) palliatieve zorg

Volgende hogescholen bieden een postgraduaatopleiding palliatieve zorg aan i.s.m. het netwerk palliatieve zorg in hun regio:

doelgroep:
De postgraduaatopleiding palliatieve zorg is enkel toegankelijk voor bachelorstudenten.

aantal uren/dagen:

De postgraduaatopleiding palliatieve zorg loopt over 1 academiejaar en omvat 20 studiepunten (=600u), waarvan 150u effectief les en verder zelfstudie, afstandsonderwijs, …

Lerend netwerk Edupal: Naar een betere opleiding palliatieve zorg

In maart 2021 ging het lerend netwerk Edupal Vlaanderen van start, dat als doel heeft palliatieve zorg sterker te verankeren in de opleidingen verpleegkunde in België en andere Europese landen. Als Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen nemen we met veel interesse en enthousiasme deel aan dit lerend netwerk. We hopen zo te kunnen bijdragen aan het verankeren van palliatieve zorg in ons onderwijs.

In de komende maanden plannen onderzoekers van Howest hogeschool…

Zo willen de onderzoekers samen met de docenten en beleidsmakers knelpunten identificeren, oplossingen bedenken, leermethodieken en ervaringen uitwisselen, nieuwe innovatieve tools testen … Doel is om stap voor stap naar een breed gedragen Vlaams verpleegkundig curriculum te evolueren waarin palliatieve zorg een volwaardige plaats krijgt naast andere zorgthema’s.

Wij houden jullie op deze pagina op de hoogte van de vooruitgang van dit initiatief.

Contact: Danny Vereecke (danny.vereecke@howest.be) of Veerle Coupez (veerle.coupez@howest.be).

Edupal Vlaanderen werd opgericht binnen het Europese Erasmus+ NursEduPal@euro project.