A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

« terug naar overzicht

Persbericht 2

Maandag 30 mei 2011

 

PERSBERICHT FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN

N.a.v. de reportage over Bart Verbeeck en zijn keuze voor palliatieve sedatie in Koppen XL van 1 februari 2011: De Federatie wenst alle betrokkenen: Bart, zijn familie en zorgverstrekkers en de programmamakers, uitdrukkelijk te danken voor deze prachtige reportage. Deze gaf een zeer goed en respectvol beeld van palliatieve sedatie als een minder bekende vorm van medisch begeleid sterven, naast stoppen of niet opstarten van een behandeling, naast stoppen met voeding en vocht, naast euthanasie. Het is belangrijk dat mensen alle mogelijkheden kennen aan het einde van het leven, zodat ze zelf, in overleg met hun arts en zorgverstrekkers, het levenseinde kunnen krijgen dat best bij hen past. Goed ook dat getoond wordt wat thuis mogelijk is, met de zorg van de vertrouwde ťn deskundige arts en verpleegkundige.

De eerste Vlaamse richtlijn palliatieve sedatie (december 2010) vindt u op onze website www.pallialine.be.

Voor alle verdere info, zie persbericht van 1 februari 2011  of bij Paul Vanden Berghe, directeur FPZV, 0497 32 23 10.

Naargelang uw wensen kunnen we u in contact brengen met artsen, verpleegkundigen, psychologen, ethici ... met ervaring in deze materie. Paul Vanden Berghe PhD directeur Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) J. Vander Vekenstraat 158 1780 Wemmel