A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

« terug naar overzicht

Persbericht 4

Donderdag 31 mei 2012

FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN BETREURT STANDPUNT MGR. LEONARD

In zijn opiniebijdrage in La Libre Belgique en De Standaard (30 mei) spreekt de aartsbisschop zijn steun uit aan palliatieve zorg, maar suggereert hij tegelijk een tegenstelling tussen palliatieve zorg en euthanasie. Als pluralistische koepelorganisatie werkt de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen er reeds jaren aan om dit misverstand de wereld uit te helpen. Euthanasie en palliatieve zorg zijn niet hetzelfde, maar in de laatste levensfase van een terminale patiŽnt kunnen ze wel degelijk samenkomen. Dat is de ervaring na tien jaar wetgeving en praktijk:

-1. Palliatieve teams zorgen voor elke patiŽnt, ook voor patiŽnten met euthanasievragen.

-2. Ze doen dit omdat ze door hun multidisciplinaire deskundigheid meer garanties bieden voor een zorgvuldig en zorgzaam omgaan met euthanasie.

Reeds in een consensustekst van eind 2011 verduidelijkte de Federatie verder dat euthanasie bij voorkeur uitgevoerd wordt waar de patiŽnt verblijft, zonder doorverwijzing, en dat individuele zorgverstrekkers gewetensbezwaren kunnen hebben, maar dat het team verderwerkt met de euthanasievraag van de patiŽnt. Palliatieve zorg is een aanbod, geen verplichting. Palliatieve zorgteams zijn opgeleid in alle vormen van medisch begeleid sterven en zijn deskundig in alle zorgdimensies van het levenseinde. De aanwezigheid van psychologen, sociaal werkers, pastores en vrijzinnig humanistische consulenten naast artsen en verpleegkundigen zijn een meerwaarde voor de patiŽnt maar ook voor zijn familie/omgeving.

In tegenstelling tot mgr. Lťonard meent de Federatie dat de patiŽnten niet gebaat zijn met een tweesporenbeleid in de levenseindezorg: palliatieve zorg die zich niet zou mogen inlaten met euthanasie, met als keerzijde een apart euthanasiecircuit zonder degelijk aanbod van palliatieve zorg. Bij de bevoegde overheden dringt de Federatie erop aan dat hiermee rekening zou worden gehouden bij toekomstige beleidsmaatregelen in de palliatieve zorg en de zorg aan het levenseinde.

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw is de pluralistische en representatieve koepelorganisatie die de Vlaamse Netwerken Palliatieve Zorg en hun basiswerkers ondersteunt in hun werking. Zij is erkend door de Vlaamse Gemeenschap en wordt gesteund door o.m. de Vlaamse Liga tegen Kanker.

INTEGRALE VISIETEKST 'Over palliatieve zorg en euthanasie'

Meer info & Contact: Paul Vanden Berghe, directeur FPZV: 0497 32 23 10 - paul.vanden.berghe@palliatief.betop