A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

publicaties » boeken & brochures Federatie

 

Overzicht van alle publicaties van de Federatie Palliatieve Zorg VlaanderenNIEUW!

Reflectienota 'Palliatieve zorg en dementie: levenseindebeslissingen

Klik hier voor de reflectienota

Klik hier voor de visualisatie van de reflectienota

Klik hier voor de animatie van de gevisualiseerde reflectienotaBOEKEN

Levenseinde. Naar een ethisch kader. Een wegwijs voor zorgverleners.

' (Lannoo Campus) werd geschreven door dr. Ruth Piers PhD, dhr. Linus Vanlaere PhD, mevr. Sylvie Tack PhD, mevr. Annick Vansevenant en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Het werkboek biedt ethisch gedreven zorgverleners een stap-voor-stapaanpak met een waaier aan hulpmiddelen en leervormen.

Het werkboek is te koop aan 15 euro voor leden en 12 euro bij aankoop van minstens 5 exemplaren. Niet-leden betalen 20 euro per exemplaar. Het boek is eveneens verkrijgbaar bij de netwerken palliatieve zorg en in de betere boekhandel.

klik hier voor meer informatie       Voor de verzendingskosten klik hier.Alles over het levenseinde. 
Wegwijs in palliatieve zorg

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Federatie werd dit boek geschreven onder de redactie van Gert Huysmans, Paul Vanden Berghe (Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen), Ria Vandermaessen (PANAL) en Guy Hannes (PNAT). Het boek biedt een overzicht van de zorg aan het einde van het leven en helpt om de beste weg te vinden om hier mee om te gaan. Het boek is gestoffeerd met getuigenissen die herkenning en steun bieden. De verwijzingen naar palliatieve voorzieningen en hulpmiddelen, informatiebronnen en nuttige adressen maken van het boek een volledig naslagwerk. Klik hier voor de inhoudstafel.
Het boek is te koop aan 15 euro voor leden en 18,5 euro voor niet-leden. Bij aankoop vanaf 20 exemplaren zijn speciale kortingen mogelijk.    

Klik hier voor de cover      Voor de verzendingskosten klik hier.
BROCHURES

Zoekt u informatie over palliatieve zorg?  Onze publicaties zijn zonder uitzondering tot stand gekomen in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg en worden ook verspreid via de netwerkenKlik hier voor de contactgegevens van uw netwerk.

algemeen

NIET ALLEEN als je niet meer kunt genezen 
(3 euro) 

Laagdrempelige brochure met informatie over palliatieve zorg voor de patiënt en zijn/haar omgeving.

familie

Balans in evenwicht. Praktische tips voor familieleden van een palliatieve persoon 
(gratis voor leden)

Deze brochure werd geschreven door de leden van de werkgroep Sociaal Werk van de Federatie.


algemeen

Samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg

Een handig zakboekje (16,5 cm x 12,5 cm) met de steekkaarten van de verschillende pallialine richtlijnen die terug te vinden zijn op www.pallialine.be.

OPGELET: dit boekje is enkel verkrijgbaar bij de Federatie! 

OPGELET: de voorraad is momenteel uitgeput. Reservatie is mogelijk via dit e-mailadres.

Voor de verzendingskosten klik hier.


algemeen

Palliatieve thuiszorg ... en nu? 
(gratis voor leden)

In de flyer vindt u meer informatie over tegemoetkomingen voor patiënten en mantelzorgers bij palliatieve thuiszorg. De flyer is gratis te verkrijgen bij het netwerk palliatieve zorg uit uw regio. 
Meer info: klik hier.

 

levenseinde

(zie voor dit onderwerp ook onze website www.delaatstereis.be)

Het levenseinde teruggeven aan de mensen. Over de vroegtijdige planning van de zorg  
(5,00 €)
Een brochure over vroegtijdige zorgplanning geschreven voor zorgverstrekkers.
Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde
(gratis)
Een invuldocument voor de brede bevolking. Op onze website www.delaatstereis.be vindt u hierover meer informatie.

Ook de laatste reis wil je samen bespreken... Over vroegtijdige planning van je zorg
(1,50 €)
In deze brochure wordt uitgebreid uitgelegd wat bedoeld wordt met het vroegtijdig plannen van je gezondheidszorg en levenseinde.

Klik hier voor de Franstalige versie 'Le dernier voyage: en parler avec ses proches… Réflexions sur les soins de la fin de vie’, met dank aan het woonzorgcentrum O-L-Vrouw uit Wezembeek-Oppem.

Medisch begeleid sterven: een begrippenkader (gratis)
Wat wordt bedoeld met palliatieve sedatie, wat houdt een niet-behandelbeslissing in, wat zijn de voorwaarden voor euthanasie, ...?

MIJN WENSEN voor mijn gezondheidszorg. Leidraad bij vroegtijdige zorgplanning ©

Het PST van UZ Leuven ontwikkelde ‘MIJN WENSEN voor mijn gezondheidszorg’©, een gespreksleidraad bij vroegtijdige zorgplanning, die patiënten en hun naasten de kans biedt om hun zorgnoden en behandelwensen te verduidelijken.

Patiënten en zorgverleners die ‘MIJN WENSEN voor mijn gezondheidszorg’© willen gebruiken, kunnen deze leidraad gebruiken. Zorgverleners wordt aangeraden om ook de begeleidende brochure grondig door te nemen: Traject Vroegtijdige Zorgplanning.


palliatieve sedatie

Palliatieve Sedatie - richtlijn voor de praktijk  
(0,30 €)
Deze vouwkaart voor zorgverstrekkers geeft een samenvatting van de herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie. Raadpleeg de volledige richtlijn op www.pallialine.be

 

Palliatieve Sedatie
(0,23 €)
Deze folder richt zich tot de brede bevolking. Wanneer kan palliatieve sedatie, hoe verloopt palliatieve sedatie, bijkomende aandachtspunten ... Allemaal onderwerpen die aan bod komen.

rouwzorg

Iemand is niet meer. Verlies en rouw binnen palliatieve zorg
(1,00 €)

Wat kan helpend zijn bij rouw, wat kan je zelf doen, wat kan je omgeving doen, hoe breng je kinderen op de hoogte, ...? Allemaal onderwerpen die in deze brochure aan bod komen. Herdruk 2010.

woonzorgcentra

Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra
(2,00 €)

Een brochure met praktische handvatten voor woonzorgcentra die palliatieve zorg in hun voorziening willen implementeren.

kinderen en jongeren 

(zie voor dit onderwerp ook onze website
www.palliatieve-zorg-en-kinderen.be)

réalisés par l'ASPPN (Fr.)
Stichting tegen Kanker (Nl.)Niet te jong voor verlies (1,00 €).
Een brochure waarin ouders en hulpverleners tips vinden hoe kinderen en jongeren te betrekken bij een palliatieve situatie. Wat vertel je en wanneer? Wat als je het zelf niet weet? ...


Le temps qui reste
(gratis)
Carnet d'expression

Meer info via: www.letempsquireste.be
Gratis aanvragen via: Stichting tegen Kanker


 
'Een bed bij het raam' (10,00 €)
Een kinderboek dat in opdracht van de Federatie geschreven werd door kinderauteur Sylvia Vanden Heede en geïllustreerd werd door Jan De Kinder. 


Een leesboek voor 8+ of voorleesboek voor jongere kinderen.
Le temps qui reste 
(gratis)
Guide à destination des adultes


Meer info via www.letempsquireste.be
Gratis aanvragen via: Stichting tegen Kanker'Mijn boek over...' (6,00 €)
Een werkboek waarmee kinderen van de lagere school op creatieve wijze aan de slag kunnen gaan met hun emoties over het (nakend) verlies van iemand uit hun omgeving.Depuis que tu n'es plus là

(gratis)
Carnet d'expression

Meer info via www.depuisquetunesplusla.be
Gratis aanvragen via: Stichting tegen Kanker


'Ondersteboven'
(6,00 €)
Een werkboek waarmee oudere kinderen (12 tot 16 jaar) op een creatieve manier hun emoties over het (nakend) verlies van iemand uit hun omgeving kunnen uiten.


Depuis que tu n'es plus là 
(gratis)
Guide à destination des adultes

Meer info via: www.depuisquetunesplusla.be
Gratis aanvragen via: Stichting tegen Kanker