A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

publicaties » boeken & brochures Federatie

 

Overzicht van alle publicaties van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen


OPGELET: WILSVERKLARINGEN EUTHANASIE SINDS 2 APRIL 2020 ONBEPERKT GELDIG IN DE TIJD

In het verleden moest de wilsverklaring euthanasie om de vijf jaar vernieuwd worden om geldig te blijven. Vanaf 2 april 2020 blijft ze levenslang geldig en moet ze niet meer aangepast worden. Opgelet: Deze nieuwe regelgeving geldt enkel voor wilsverklaringen die werden opgesteld, herzien of herbevestigd nadat de aanpassing van de wet in voege is gegaan (na 2 april 2020). Wilsverklaringen die werden opgesteld vóór 2 april 2020 vallen onder de oude regelgeving en moeten nog een laatste keer aangepast worden.

Onze ‘Wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde’ (Ndl, Fr, Dui) is aangepast en in overeenstemming met de wetswijziging van 2 april 2020.

 
BOEKEN

Levenseinde. Naar een ethisch kader. Een wegwijs voor zorgverleners.

Dit boek werd door ons geschreven in samenwerking met dr. Ruth Piers (PhD), dhr. Linus Vanlaere (PhD), mevr. Sylvie Tack (PhD), mevr. Annick Vansevenant. Het is een werkboek dat ethisch gedreven zorgverleners een stap-voor-stapaanpak biedt met een waaier aan hulpmiddelen en leervormen.

Het werkboek is te koop aan 15 euro voor leden en 12 euro bij aankoop van minstens 5 exemplaren. Niet-leden betalen 20 euro per exemplaar.
Het boek is eveneens verkrijgbaar bij de netwerken palliatieve zorg en in de betere boekhandel.

klik hier voor meer informatie
klik hier voor de verzendingskosten.

Alles over het levenseinde. 
Wegwijs in palliatieve zorg

Naar aanleiding van ons 25-jarig bestaan werd dit boek geschreven onder de redactie van Gert Huysmans, Paul Vanden Berghe, Ria Vandermaessen (PANAL) en Guy Hannes (PNAT). Het biedt een volledig overzicht van de zorg aan het einde van het leven. Het bevat ook persoonlijke getuigenissen die herkenning en steun bieden. 

Het boek is te koop aan 15 euro voor leden en 18,5 euro voor niet-leden. Bij aankoop vanaf 20 exemplaren zijn speciale kortingen mogelijk.    

Klik hier voor de inhoudstafel.
Klik hier voor de cover     
Klik hier voor de verzendingskosten.
BROCHURES

Zoekt u informatie over palliatieve zorg?  Onze publicaties zijn tot stand gekomen in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg en worden ook verspreid via de netwerkenKlik hier voor de contactgegevens van uw netwerk.

algemeen

NIET ALLEEN als je niet meer kunt genezen 
(3 euro) 

Laagdrempelige brochure met informatie over palliatieve zorg voor de patiënt en zijn/haar omgeving.

familie

Balans in evenwicht. Praktische tips voor familieleden van een palliatieve persoon 
(gratis voor leden)

Laagdrempelige brochure die informatie en steun biedt voor wanneer een dierbare ernstig ziek wordt. Ze werd geschreven door onze wergroep sociaal werk.


algemeen

Samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg 
Een handig zakboekje (16,5  x 12,5) met de steekkaarten van de verschillende richtlijnen die terug te vinden zijn op www.pallialine.be.

OPGELET: enkel bij ons te verkrijgen.

Kostprijs: (excl. verzendingskosten)

- 10 euro voor leden (8 euro vanaf 5 stuks)
- 12 euro voor niet-leden

klik hier voor de verzendingskosten.


algemeen

Palliatieve thuiszorg ... en nu? 
(gratis voor leden)

In de flyer vindt u meer informatie over tegemoetkomingen voor patiënten en mantelzorgers bij palliatieve thuiszorg. 


klik hier voor meer informatie.

 

levenseinde

(zie voor dit onderwerp ook onze website www.delaatstereis.be)

Het levenseinde teruggeven aan de mensen. Over de vroegtijdige planning van de zorg  
(5,00 €)


Een brochure over vroegtijdige zorgplanning geschreven voor zorgverstrekkers.

Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde
(gratis)

Dit document is aangepast aan de recente wetswijziging die bepaalt dat wilsverklaringen euthanasie opgesteld of herzien na 2 april 2020 onbeperkt geldig zijn in de tijd. 


Ook de laatste reis wil je samen bespreken... Over vroegtijdige planning van je zorg
(1,50 €)


In deze brochure wordt uitgebreid uitgelegd wat bedoeld wordt met het vroegtijdig plannen van je gezondheidszorg en levenseinde.

Klik hier voor de Franstalige versie met dank aan het woonzorgcentrum O-L-Vrouw uit Wezembeek-Oppem.

Medisch begeleid sterven: een begrippenkader (gratis)


Deze brochure gaat dieper in op palliatieve sedatie. Wat houdt het in? Wat houdt een niet-behandelbeslissing in? wat zijn de voorwaarden voor euthanasie, ...?


palliatieve sedatie

Palliatieve Sedatie - richtlijn voor de praktijk  
(0,30 €)


Deze vouwkaart voor zorgverstrekkers geeft een samenvatting van de herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie. Raadpleeg de volledige richtlijn op www.pallialine.be

 

Palliatieve Sedatie
(0,23 €)


Deze folder richt zich tot de brede bevolking. Wanneer kan palliatieve sedatie? Hoe verloopt palliatieve sedatie? Wat zijn bijkomende aandachtspunten? Allemaal onderwerpen die aan bod komen.

rouwzorg

Iemand is niet meer. Verlies en rouw binnen palliatieve zorg
(1,00 €)

Wat kan helpend zijn bij rouw, wat kan je zelf doen, wat kan je omgeving doen, hoe breng je kinderen op de hoogte, ...? Allemaal onderwerpen die in deze brochure aan bod komen. Herdruk 2010.

woonzorgcentra

Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra
(2,00 €)

Een brochure met praktische handvatten voor woonzorgcentra die palliatieve zorg in hun voorziening willen implementeren.

kinderen en jongeren 

(zie voor dit onderwerp ook onze website
www.palliatieve-zorg-en-kinderen.be)

réalisés par l'ASPPN (Fr.)
Stichting tegen Kanker (Nl.)Niet te jong voor verlies (1,50 €).


Een brochure waarin ouders en hulpverleners tips vinden hoe kinderen en jongeren te betrekken bij een palliatieve situatie. Wat vertel je en wanneer? Wat als je het zelf niet weet? ...Le temps qui reste
(gratis)
Carnet d'expression

Meer info via: www.letempsquireste.be
Gratis aanvragen via: Stichting tegen Kanker


 
'Een bed bij het raam' (10,00 €)


Een kinderboek dat in opdracht van de Federatie geschreven werd door kinderauteur Sylvia Vanden Heede en geïllustreerd werd door Jan De Kinder. 


Een leesboek voor 8+ of voorleesboek voor jongere kinderen.
Le temps qui reste 
(gratis)


Guide à destination des adultes


Meer info via www.letempsquireste.be
Gratis aanvragen via: Stichting tegen Kanker'Mijn boek over...' (hernieuwd!)
(leden: 8,00 €/ niet-leden: 11)


Een werkboek waarmee kinderen van de lagere school op creatieve wijze aan de slag kunnen gaan met hun emoties over het (nakend) verlies van iemand uit hun omgeving.

Herdruk gerealiseerd met de steun van:Depuis que tu n'es plus là

(gratis)
Carnet d'expression

Meer info via www.depuisquetunesplusla.be
Gratis aanvragen via: Stichting tegen Kanker


'Ondersteboven'                                    
(leden: 8,00 €/ niet-leden: 11,00 euro)


Een werkboek waarmee oudere kinderen (12 tot 16 jaar) op een creatieve manier hun emoties over het (nakend) verlies van iemand uit hun omgeving kunnen uiten.


Depuis que tu n'es plus là 
(gratis)
Guide à destination des adultes

Meer info via: www.depuisquetunesplusla.be
Gratis aanvragen via: Stichting tegen Kanker