A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

info & steun » Tegemoetkomingen palliatieve thuiszorg

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende tegemoetkomingen m.b.t. palliatieve thuiszorg.
Deze info is ook verkrijgbaar is in een flyer: meer info

Info voor patiënten

PALLIATIEF STATUUT
Het palliatief statuut biedt u een aantal specifieke voordelen. Het statuut kan u bij uw huisarts aanvragen indien:

Financiële tegemoetkomingen

PALLIATIEF (ZORG)FORFAIT
Extra maandelijkse toelage voor specifieke kosten (geneesmiddelen, hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal). Aan te vragen bij uw huisarts (eerste maand automatisch bij aanvraag palliatief statuut, tweede maand actief aanvragen). In 2021 bedraagt het forfait 693,17 euro (jaarlijks indexering).

AFSCHAFFING VAN REMGELD (eigen bijdrage)
Indien u het palliatief statuut heeft, hoeft u geen remgelden meer te betalen voor bezoeken van de huisarts en bij bepaalde verstrekkingen in de thuisverpleging en bij bepaalde verstrekkingen kinesitherapie bij u thuis. U hoeft hier zelf niets voor aan te vragen.

VLAAMSE ZORGVERZEKERING
Maandelijkse vergoeding voor niet-medische kosten. Aan te vragen bij de zorgkas van uw ziekenfonds. In 2020 bedraagt de vergoeding 130 euro per maand. 

Thuishulp en andere diensten

MULTIDISCIPLINAIRE BEGELEIDINGSEQUIPE (MBE OF PALLIATIEVE THUISZORGEQUIPE)
Helpt bij de organisatie van uw zorg, geeft advies aan uw vertrouwde zorgverleners. Is volledig gratis. Klik hier voor een MBE in uw buurt.

DAGVERZORGINGSCENTRUM VOOR PALLIATIEVE ZORG
Dagcentrum waar u en uw mantelzorger(s) 1 of enkele dagen per week terechtkunnen wanneer de zorg thuis te zwaar wordt (= respijtzorg). In een kleinschalige setting krijgt u tijdelijk zorg op maat. In een dagcentrum betaalt u een dagprijs. Er zijn momenteel maar een beperkt aantal dagcentra in Vlaanderen


Info voor mantelzorgers

IK, mantelzorger?

Mantelzorger bent u wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Geeft u mantelzorg? Dan heeft u recht op ondersteuning en diverse tegemoetkomingen.


Financiële tegemoetkomingen

TEGEMOETKOMING VOOR WERKENDE MANTELZORGERS
Vergoeding die gedeeltelijk het inkomensverlies door mantelzorg kan opvangen. Meer informatie bij uw personeelsdienst of vakbond.

GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE
De meeste gemeenten bieden deze premie aan. De voorwaarden kunnen verschillen per gemeente. Aan te vragen bij uw gemeente.

VLAAMSE AANMOEDIGINGSPREMIE
Een extra premie van de Vlaamse overheid, aanvullend op uw aanvraag zorgverlof. Aan te vragen bij de RVA.

Zorgverlof

PALLIATIEF ZORGVERLOF
Thematisch verlof (max. 3 maanden) tijdens welke periode u niet, halftijds of 4/5de kunt werken. Aanvraag via een attest afgeleverd door de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve zorg behoeft (moet geen familie zijn). U heeft recht op een vervangingsinkomen. Aan te vragen bij de RVA.

VERLOF VOOR MEDISCHE BIJSTAND
Om een ernstig ziek gezinslid (tot de 2de graad) bij te staan of te verzorgen (hoeft niet palliatief te zijn). Max. 12 maanden voltijds, kan ook deeltijds.
U heeft recht op een vervangingsinkomen. Aan te vragen bij de RVA.

RESPIJTZORG
Wanneer u nood heeft aan een korte adempauze kan de zorg tijdelijk van u worden overgenomen (dagopvang voor volwassenen, dag-/nachtopvang voor kinderen).