A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Werelddag Palliatieve Zorg: zaterdag 14 oktober 2017

Palliatieve zorg nog lang niet voor alle patiënten in Vlaanderen beschikbaar

De Werelddag Palliatieve Zorg 2017 van 14 oktober focust op de universele toegang tot palliatieve zorg voor iedereen die er nood aan heeft. Eén cijfer springt in het oog: wereldwijd is er in 42 % van de landen geen enkele noemenswaardige palliatieve zorg waar zieken een beroep op kunnen doen.

Hoe anders is de toestand in Vlaanderen: sinds enkele decennia hebben we een goed uitgebouwde palliatieve-zorg-structuur. Of is dat plaatje te rooskleurig? In 2009 legde een rapport van het Kenniscentrum de uitdagingen voor palliatieve zorg van de toekomst vast: zorg voor alle palliatieve patiënten, het loskoppelen van palliatieve zorg als louter zorg in de terminale fase, en meer afstemming op zorgnoden dan op levensverwachting.

Het is pijnlijk te moeten vaststellen dat met die aanbevelingen nauwelijks iets is gebeurd. Noch de regelgeving bij de overheid, noch de bewustwording bij de hulpverleners zijn gevolgd. Palliatieve zorg blijft grotendeels hangen in zorg voor kankerpatiënten, en dan nog vooral in de laatste weken van het leven.

Hoe universeel is dus de toegang tot palliatieve zorg in Vlaanderen? De hoogste tijd om stappen vooruit te zetten. Een groot aantal zieken blijft ook in het Vlaanderen van vandaag en ondanks een hoge nood, verstoken van kwaliteitsvolle zorg aan het levenseinde.

Dr. Gert Huysmans, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, de netwerken palliatieve zorg en hun partners, en de vele zorgverleners die zij vertegenwoordigen, zullen zich dagelijks blijven inzetten om kwaliteitsvolle palliatieve zorg tijdig tot bij alle mensen te brengen, ongeacht de ziekte die hen treft, ongeacht hun leeftijd en ongeacht de plaats waar ze verblijven.Reacties: 

Nahima Lanjri, Federaal Volksvertegenwoordiger: 

Gazet van Antwerpen, 13/10/2017, "Geef hogere premie aan mensen die voor zieke zorgen" (c)