A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina
requiem van twijfel en troost

Palliatieve zorg in Vlaanderen


De opbrengsten van de opvoeringen zullen integraal geschonken worden aan de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) en aan de netwerken palliatieve zorg


Met de opvoeringen van 'Het Requiem van Twijfel en Troost' in Vlaanderen wordt er niet alleen een financiële bijdrage geleverd, maar worden de Federatie en de netwerken palliatieve zorg eveneens ondersteund bij de verdere bekendmaking van hun werking en diensten.

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen behartigt de belangen van de palliatieve patiënt in Vlaanderen door ervoor te zorgen dat palliatieve zorg herkenbaar aanwezig is in de maatschappij, en dat kwalitatief hoogstaande palliatieve zorg in alle verschillende zorgsectoren laagdrempelig toegankelijk is voor elke Vlaming. De Federatie en de netwerken palliatieve zorg werken gezamenlijk aan het uitvoeren van overheidsopdrachten. Een netwerk palliatieve zorg is een pluralistische organisatie die de ondersteuning van de uitbouw van palliatieve zorg in een regio als doel heeft. In Vlaanderen zijn er 15 netwerken palliatieve zorg (of ook wel samenwerkingsverbanden genoemd) die erkend worden door de federale en Vlaamse overheid.

Een palliatieve patiënt is een patiënt die lijdt aan een ongeneeslijke, progressieve, levensbedreigende ziekte, zonder enige mogelijkheid tot remissie, stabilisatie of beheersing van deze ziekte. Palliatieve zorg is erop gericht om het leven voor de patiënt en zijn omgeving zo comfortabel mogelijk te maken. Dat betekent dat er aandacht is voor het verlichten van pijn en ongemak maar ook voor psycho-emotionele, sociale en spirituele noden. Een multidisciplinair team van o.a. artsen, verpleegkundigen, psychologen, vrijwilligers, ... probeert op al deze vlakken de gepaste ondersteuning te bieden. Palliatieve zorg vindt plaats in relatie tussen hulpverleners, patiënt en zijn omgeving waarbij de vragen, noden en verwachtingen van de patiënt centraal staan.

Een netwerk palliatieve zorg engageert zich om palliatieve zorg toegankelijk te maken voor iedereen in Vlaanderen en streeft naar een optimale samenwerking met alle betrokkenen waarbij de belangen van de zieke en zijn familie primeren. Deze nauwe samenwerking garandeert de continuïteit en de coördinatie van de zorg. Men kan bij het netwerk palliatieve zorg terecht voor informatie aangaande palliatieve zorg, voor voordrachten en opleidingen en voor vrijwilligerswerk palliatieve zorg. De netwerken palliatieve zorg maken bekend, bewust en bekwaam en willen in deze een ontmoetingsplaats bieden waar bevolking, organisaties, hulpverleners, enz. warm met elkaar verbonden worden.

Meer informatie over palliatieve zorg en over de netwerken palliatieve zorg kan u hier terugvinden.