A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina
« terug naar overzicht

studiemiddag De coachende rol van de psycholoog in palliatieve zorg, 15 december 2006, Sint-Niklaas

Een initiatief van de Werkgroep Psychologen

Overzicht voordrachten

dhr. Walter Rombouts, De coachende rol van de psycholoog in het Palliatief Support Team.

dhr. Philippe Helaers, To coach or not to coach?.

dhr. Wim Schrauwen, De rol van de psycholoog op de Palliatieve Zorg Eenheid.

mevr. Leentje Flour, Ervaringen van de startende psycholoog in palliatieve zorg.