A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash

Maandag 9 februari 2009

Palliatieve zorg voor personen met een ernstige meervoudige beperking

Het Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek van de Katholieke Universiteit Leuven doet onder supervisie van Prof. Bea Maes onderzoek naar de zorgverlening bij personen met een diep mentale handicap en bijkomende beperkingen. In samenwerking met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen worden de ervaringen van familie, leefgroepbegeleiders, artsen en pedagogen in kaart gebracht. Vanuit deze ervaringen wil men een ‘protocol palliatieve zorg’ ontwikkelen. Voor meer informatie: jakob.demayer@kuleuven.be (onderzoeker) en guy.hannes@pnat.be (voorzitter Overleggroep Personen met een Handicap).

top

Palliatieve zorg niet voor iedereen even toegankelijk!

Palliatieve zorg is niet voor alle terminale patiënten even toegankelijk. Oudere patiënten worden doorgaans later doorverwezen dan hun jongere lotgenoten. Kankerpatiënten komen dan weer sneller dan patiënten met andere ziektes terecht bij palliatieve zorg. Dit blijkt uit een studie die de Onderzoeksgroep ‘Zorg rond het Levenseinde’ van de Vrije Universiteit Brussel heeft uitgevoerd samen met het Palliatief Thuiszorgteam Omega. Zie ook: www.endoflifecare.be.

top

Wanneer start de laatste levensfase?

Het WZC Ter Melle in Heule ontwikkelde een toetsingsdocument dat de start van de terminale fase aanduidt. Het document is eenvoudig in te vullen en helpt zorgverleners de zorg af te stemmen op de noden van de bewoner. Momenteel wordt het toetsingsdocument ook uitgetest in woon- en zorgcentra in het Arrondissement Turnhout. Voor meer informatie: Dhoop.nadine@skynet.be (palliatief referent WZC Ter Melle) of guy.hannes@pnat.be (netwerkcoördinator Arr. Turnhout).

top

Redactieraad Richtlijnen Palliatieve Zorg zoekt experten

De Redactieraad Richtlijnen Palliatieve Zorg werkt momenteel aan de ontwikkeling van richtlijnen palliatieve zorg voor Vlaanderen. Wie actief betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van richtlijnen neemt contact op met de voorzitter van de redactieraad, Dr. Peter Pype. In de loop van 2009 komt de website www.pallialine.be online. Voor meer informatie klik hier.

top

PRISMA: onderzoek rond levenseindezorg binnen de Europese Unie

Acht Europese landen, waaronder België, werken mee aan een Europees project rond 'cultuur en levenseindezorg'. Ook u kunt uw steentje bijdragen door deze korte vragenlijst in te vullen.

top