A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 7/2012

Woensdag 5 september 2012

VTO programma 2012 - 2013 beschikbaar

Hebt u zin om u te verdiepen in wondzorg? Of wilt u opgeleid worden volgens de meest recente pallialine richtlijnen? Voelt u nood aan verdieping in het thema communicatie? Bent u op zoek naar intervisie? … Grasduin dan in onze nieuwe brochure Vorming Training en Opleiding. Ook dit academiejaar wordt resoluut gekozen voor interactieve werkvormen, docenten met veel praktijkervaring, het uitdragen van nieuw ontwikkelde kennis, en opleiding over thema's die elders nog te weinig aandacht krijgen. Ontdek het aanbod hier, of op de homepage van www.palliatief.be.

Snel inschrijven voor de eerste activiteiten van dit vormingsjaar !

 1. Voor wie in kleine groep wenst te leren uit praktijkvoorbeelden palliatieve wondzorg, is er een praktijkgerichte workshop op 4 oktober. Eigen praktijkvragen mogen vooraf doorgemaild worden.
 2. En wie met collega's wenst uit te wisselen over zijn/haar ervaringen als intervisiebegeleider, kan nog aansluiten bij de groep Intervisie voor Intervisoren. Deze start al op 11 september!

U kunt inschrijven via de website of met een mailtje naar greet.francois@palliatief.be

top

Een vernieuwde en een nieuwe richtlijn beschikbaar

Vernieuwde richtlijn 'palliatieve sedatie'
De richtlijn 'sedatie' van december 2010 werd dit voorjaar herwerkt door de Stuurgroep Ethiek van de Federatie. De eindredactie was in handen van prof. Bert Broeckaert (KULeuven). De belangrijkste wijzigingen betreffen het verschil tussen lichte en diepe sedatie, wat o.m. leidde tot het verfijnder uitgewerkte medicatieschema. Te raadplegen en te downloaden op www.pallialine.be.

Hebt u deze informatie graag in een notendop samengevat? In juli bracht de Federatie de vouwkaart 'Palliatieve sedatie' voor zorgverstrekkers uit waarin de belangrijkste informatie uit de hernieuwde richtlijn te vinden is (terug te vinden op www.palliatief.be en te bestellen bij uw netwerk).

Richtlijn Maligne obstructie
Maligne darmobstructie in de palliatieve zorg is een obstructie van het gastro-intestinale stelsel die optreedt op een niveau lager dan de hoek van Treitz (overgang twaalfvingerige darm naar dundarm), en veroorzaakt wordt door een niet meer curatief behandelbare tumor of door peritoneale metastasen. Een obstructie komt voor bij 3-15% van de patiënten in een vergevorderd stadium van kanker, met name bij het ovariumcarcinoom en het colorectale carcinoom. De richtlijn, gebaseerd op de Nederlandse richtlijn van 2008 en vertaald naar de Vlaamse situatie door Prof. Paul Clement (oncoloog UZ Leuven), Mieke De Pril (verpleegkundig specialist UZ Leuven) en in eerste instantie ook Dr. Johan Coppens (huisarts en equipearts Panal), beschrijft pathofysiologie, epidemiologie, etiologie, diagnostiek, beleid en stappenplan met betrekking tot maligne obstructie in de palliatieve fase. De richtlijn is te raadplegen en te downloaden op www.pallialine.be.

top

Aankondigingen

Vernieuwde richtlijn 'palliatieve sedatie'
De richtlijn 'sedatie' van december 2010 werd dit voorjaar herwerkt door de Stuurgroep Ethiek van de Federatie. De eindredactie was in handen van prof. Bert Broeckaert (KULeuven). De belangrijkste wijzigingen betreffen het verschil tussen lichte en diepe sedatie, wat o.m. leidde tot het verfijnder uitgewerkte medicatieschema. Te raadplegen en te downloaden op www.pallialine.be.

Hebt u deze informatie graag in een notendop samengevat? In juli bracht de Federatie de vouwkaart 'Palliatieve sedatie' voor zorgverstrekkers uit waarin de belangrijkste informatie uit de hernieuwde richtlijn te vinden is (terug te vinden op www.palliatief.be en te bestellen bij uw netwerk).

Richtlijn Maligne obstructie
Studievoormiddag 'Zorg voor het levenseinde, een CRA taak in het woonzorgcentrum'
Op zaterdag 29 september 2012 (van 9.00 – 13.00 uur) organiseert Domus Medica, in samenwerking met de vier Vlaamse universiteiten en BVGG, in Brussel een studievoormiddag rond levenseindezorg in WZC. Voor meer informatie klik hier.

13de Wereld Congres Palliatieve Zorg in Praag
Van 30 mei tot en met 2 juni 2013 vindt in Praag het 13de Wereld Congres van het EAPC plaats. Het thema van deze editie is “Palliative care – the right way forward”. Bijdragen rond innovatieve palliatieve zorgprojecten of –onderzoeken in de vorm van een poster, lezing of symposium kunnen ingediend worden tot en met 15 oktober 2012. Meer informatie kunt u raadplegen op www.eapc-2013.org.

Presentaties van afgelopen EAPC congres in Trondheim beschikbaar
Kon u er niet bij zijn op het afgelopen onderzoekscongres palliatieve zorg in Trondheim? Of een presentatie gemist op het congres? U kunt de presentaties downloaden via www.eapcnet.eu > Events > Research past congresses > 2012 7th Conference on Research in Palliative Care, Trondheim, Norway > Download Power Point presentations.

5de Symposium van de Werkgroep 'Ethiek in de kliniek' van ICURO
Op vrijdag 19 oktober 2012 (van 9.00 – 17.00 uur) organiseert de werkgroep 'Ethiek in de kliniek' van ICURO, koepel van Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners, een symposium, getiteld “Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg”. Het symposium vindt plaats in Hasselt. Meer informatie kunt u vinden op www.icuro.be.

Theatertournee LIGHT, MEDIUM, STRONG over het omgaan met sterven en de dood
“Mensen appreciëren het dat er zonder blabla over de dood wordt gesproken. De enige vereiste is eerlijkheid, oprechtheid en geen valstrikken.” De drie voorstellingen LIGHT, MEDIUM en STRONG vormen drie op zichzelf staande producties. Ze zijn een facet van het Traject X / Een oefening in verdwijnen. Voor meer info en speeldata, klik hier, of kijk naar www.oefeninginverdwijnen.be.

top

Voor u gelezen

Vernieuwde richtlijn 'palliatieve sedatie'
Een handreiking voor familie en naasten over zorg voor het levenseinde bij dementie
Wat kan het zorgteam doen aan eet- en drankproblemen? Wat zijn tekenen van pijn bij iemand die zich niet kan uiten? Kan morfine de dood veroorzaken? Waarom wordt er geen infuus geplaatst? Wat kan ik doen, als de patiënt niet langer bij kennis en stervende is? Hoe worden (medische) beslissingen rond het levenseinde genomen? Dit zijn maar enkele van de vele vragen waarmee familieleden van patiënten met dementie worden geconfronteerd, zeker in de laatste levensfase. In Canada werd een handreiking ontworpen om familieleden en naasten te informeren rond deze vragen. Deze werd later vertaald naar het Italiaans, Nederlands en Japans. Onderzoek bij familieleden in Nederland, Italië, en Canada bevestigden het nut van de handreiking, de hoge nood eraan, en de aanvaardbaarheid van de inhoud. Kleine culturele verschillen werden vastgesteld.
Meer lezen?

 • Ook benieuwd naar de antwoorden op bovenstaande vragen? Klik hier voor een samenvatting.
 • Benieuwd naar het onderzoek? Klik hier voor meer gedetailleerde informatie.
 • Benieuwd naar de handreiking zelf? De handreiking “Zorg rond het levenseinde voor mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie” kunt u downloaden via de website van het Centrum voor Ouderenonderzoek van het VU Medisch Centrum: www.vumc.nl
 • Van der Steen, J., Arcand, M., Toscani, F., de Graas, T., Finetti, S., Beaulieu, M., Brazil, K., Nakanishi, M., Nakashima, T., Knol, D., & Hertogh, C. (2012). A family booklet about comfort care in advanced dementia: three-country evaluation. JAMDA, 13, 368-375. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kan u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.


Psychosociale zorg en rouwondersteuning voor mantelzorgers van palliatieve patiënten: Een geheel aan richtlijnen
Hoewel ondersteuning van mantelzorgers, met inbegrip van rouwzorg, een essentieel onderdeel uitmaakt van palliatieve zorg, blijkt dat deze ondersteuning in de realiteit helaas vaak suboptimaal is. Zo lijdt een aanzienlijk aantal mantelzorgers aan geprolongeerde rouw en een verlaagd welzijn. Bovendien geven ze aan dat hun nood aan informatie over, voorbereiding op en ondersteuning bij hun zorgrol vaak onvoldoende wordt beantwoord. Tegen deze achtergrond werden richtlijnen ontwikkeld op basis van literatuurstudie en raadpleging van deskundigen. Meer weten? Klik hier voor een Nederlandse samenvatting van de richtlijnen.
Meer lezen?

 • Hudson, P., Remedios, C., Zordan, R., & Thomas, K. et al. (2012). Guidelines for the psychosocial and bereavement support of family caregivers of palliative care patients. Journal of Palliative Medicine, 15(6), 696-702.
 • De volledige richtlijn kan gedownload worden via www.centreforpallcare.org > Resources > Clinical Guidelines.

top

Nieuwe rubriek! Nieuws vanuit het Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg

NTPZ Het Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg (uitgegeven door Boom Lemma Uitgevers) richt zich op medici, verpleegkundigen, beleidsmakers en anderen die professioneel betrokken zijn bij de palliatieve zorg in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar en bevat originele artikels, casusbesprekingen, korte samenvattingen van proefschriften en een vertaald internationaal artikel rond een verpleegkundige topic. Vanaf heden zal bij het verschijnen van een nieuw nummer de inhoud kort weergegeven worden in de eerstvolgende Nieuwsflash. Samenvattingen van de artikels kunt u steeds raadplegen op www.boomlemmatijdschriften.nl.

De meest recente editie, m.n. 2012 aflevering 1, bevat volgende bijdragen:

 • [Artikel] Introductie van het Zorgpad Stervensfase in een algemeen ziekenhuis; ervaringen uit de praktijk. Geijteman, E., Smorenburg, C., Jong, M., Tijhaar, J., van der Heide, A., & van Zuylen, L.
 • [Artikel] Palliatieve zorg op de juiste plek – Een maatschappelijke business case. Tanke, M., de Smit, S., Groenewoud, S. & Boddaert, M.
 • [Casus] Pijn bij patiënten met kanker. te Bosveldt, N., Besse, K., Engels, Y. & Vissers, K.
 • [Praktijk] The effect of Music Therapy on anxiety in patients who are terminally ill. Koolen, N. & Voogd, I.
 • [Proefschrift] To be in pain or not: research to improve cancer-related pain management. Oldenmenger, W.
 • [Proefschrift] Innerlijke ruimte – Een onderzoek naar de autobiografische competentie van de ziekenhuispastor in gesprek met kankerpatiënten. Kievit-Lamens, G.
 • [Verslag] 8ste Onderzoeksforum Palliatieve Zorg Vlaanderen-Nederland in Rotterdam

top

Palliatieve zorg in de media

“De dag van de diagnose was het begin van een even bikkelharde als intens mooie periode. De laatste drie maanden van mijn moeder verliepen als een horrorfilm, én als een sprookje.” Zo begint het artikel van Max Temmerman in De Standaard Weekend (26/08/2012), waarin hij de drie maanden beschrijft die zijn moeder samen met haar omgeving doorbracht in het Coda Hospice. Het werd een mooie, fijn besnaarde beschrijving van hoe zorgzame opvang in een palliatief centrum vorm kan krijgen en ervaren wordt door bewoner en omgeving. Meer lezen? Klik hier

top