A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Is dit de eerste keer dat u onze website bezoekt?

Lees hier meer over wat palliatieve zorg is, hoe palliatieve zorg in Vlaanderen georganiseerd is en waaruit het palliatief zorgaanbod in uw buurt bestaat.Wat is palliatieve zorg?

Klik hier voor de definities palliatieve zorg

Klik hier voor enkele feiten en cijfers over palliatieve zorg


Wilsverklaring

Klik hier voor meer informatie betreffende de wilsverklaringen

Over vroegtijdige zorgplanning
PICT: instrument voor het identificeren van palliatieve patiënten en de ernst van hun zorgnoden 

Lees hier meer over de resultaten van de PICT-studie


Visienota Palliatieve Zorg 2020
Werken aan morgen, zorgen voor vandaagDe Federatie wordt gesteund door:
Giften zijn welkom

De Federatie probeert veel te realiseren met weinig middelen. Giften zijn daarom altijd welkom op ons rekeningnummer IBAN BE11 4362 1621 1948 en BIC KREDBEBB met vermelding 'gift'. Hartelijk dank!

Een goed doel opnemen ...

... in uw testament (duolegaat) kan fiscaal bijzonder interessant zijn. Klik hier voor meer info.

Volzet! Studiedag 'Het zal mij een zorg wezen? Over palliatieve zorg bij kwetsbare groepen.

De studiedag 'Het zal mij een zorg wezen? Over palliatieve zorg bij kwetsbare groepen. Personen uit andere culturen, in kansarmoede en met een verstandelijke beperking' is een initiatief van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen i.s.m. de Foyer. Ze vindt plaats op donderdag 15 maart 2018 in de Foyer; Werkhuizenstraat 25, 1080 Brussel. Meer info vindt u terug in de uitnodiging. Deze studiedag is helaas volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Nieuw! Reflectienota en animatie 'palliatieve zorg, dementie en levenseindebeslissingen'.
Reflectienota: palliatieve zorg en dementie: levenseindebeslissingen

Animatie: palliatieve zorg en dementie: levenseindebeslissingen

Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie. Richtlijn implementatie


Vormingsaanbod Federatie

Klik hier voor de nieuwe opleidingen van de Federatie!
 

// ]]>

wouterdebeuf@fedos.be