A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

is dit de eerste keer dat u onze website bezoekt?

Lees hier meer over wat palliatieve zorg is, hoe palliatieve zorg in Vlaanderen georganiseerd is en waaruit het palliatief zorgaanbod in uw buurt bestaat.wat is palliatieve zorg?

Klik hier voor de definities palliatieve zorg


wilsverklaring

Klik hier voor meer informatie betreffende de wilsverklaringen

over vroegtijdige zorgplanning


nieuwe publicaties van de Federatie 

Alles over het levenseinde
Wegwijs in palliatieve zorg

Dit volledige naslagwerk biedt een overzicht van alle aspecten van de zorg aan het einde van het leven en helpt om de beste weg te vinden om hier mee om te gaan. Meer info

Levenseinde. Naar een ethisch kader. Een werkboek voor zorgverleners

‘Levenseinde. Naar een ethisch kader. Een werkboek voor zorgverleners' (Lannoo Campus) werd geschreven door dr. Ruth Piers PhD, dhr. Linus Vanlaere PhD, mevr. Sylvie Tack PhD, mevr. Annick Vansevenant en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. 

Het werkboek biedt ethisch gedreven zorgverleners een stap-voor-stapaanpak met een waaier aan hulpmiddelen en leervormen.
Klik hier voor meer info

'Samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg' (9 euro): 
handig boekje met steekkaarten van de verschillende pallialine richtlijnen. OPGELET: dit boekje is uitzonderlijk enkel via de Federatie verkrijgbaar! Via mail op info@palliatief.be, telefonisch op 02 255 30 40.

Visienota Palliatieve Zorg 2020
Werken aan morgen, zorgen voor vandaag


bijzondere beroepsbekwaamheid palliatieve zorg

In de rubriek VTO vindt u een aparte webpagina bijzondere beroepsbekwaamheid met meer info over dit thema. Op deze pagina kan u ook doorklikken om een bijkomende vraag te stellen of een opmerking te geven.

PICT: instrument voor het identificeren van palliatieve patiënten en de ernst van hun zorgnoden 

Lees hier meer over de resultaten van de PICT-studie

Schrijf u nu in voor de studiedag van de werkgroep PST op 27 januari 2017 ! 

De werkgroep Palliatief Support Team (PST) van de Federatie organiseert op vrijdag 27 januari 2017 van 09u tot 12u30 een studie- en ontmoetingsmoment in Leuven met als titel: "Het PST in het ziekenhuis anno 2020: zelf doen of anderen helpen?"
Meer informatie in de flyer.
Inschrijven kan via deze link.

RESULTATEN BEVRAGING
'Prioriteiten in de palliatieve zorg'

Op 30 september vroegen we aan de geadresseerden van de Nieuwsflash waaraan zij prioriteit wensen te geven in het beleid rond palliatieve zorg. Uit de resultaten blijkt dat de creatie van 'middle'- of 'medium care'-bedden door de respondenten als hoogste prioriteit wordt beschouwd, ongeacht de zorgsetting waar de respondent werkt. 

Het volledige verslag kunt u hier lezen.

'Voor ik het vergeet'
Introductiesessies voor gebruik van app voor VZP bij personen met dementie

Er worden twee introductiedagen georganiseerd (18/11 en 9/12) voor wie met de tablet applicatie 'Voor ik het vergeet' aan de slag wil gaan. Meer info in de flyer
Inschrijven kan via deze link

Nieuwe pallialine richtlijn beschikbaar: "Vroegtijdige Zorgplanning voor personen met dementie"

Twee jaar na de publicatie van de generieke richtlijn 'Vroegtijdige zorgplanning (VZP)' is nu de aanvullende richtlijn 'Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie' beschikbaar op www.pallialine.be.

De richtlijn kan je terugvinden via deze link.


Vormingsaanbod Federatie

Klik hier voor de opleidingen van de Federatie !


Tijdschrijft voor Palliatieve Zorg

Indien u ons tijdschrift van dit jaar niet in de bus heeft ontvangen kan u dit steeds elektronisch downloaden of nalezen via deze link


'Tot in den draai' wordt nog een aantal keren vertoond op andere data en locaties. Meer info in de flyer.

De trailer van de documentaire kunt u via deze link bekijken.

op zoek naar een zinvol onderwerp voor een wetenschappelijk onderzoek/thesis?

Klik hier voor meer informatie!

de Federatie wordt gesteund door:


giften zijn welkom

De Federatie probeert veel te realiseren met weinig middelen. Giften zijn daarom altijd welkom op ons rekeningnummer IBAN BE11 4362 1621 1948 en BIC KREDBEBB met vermelding 'gift'. Hartelijk dank!

een goed doel opnemen ...

... in uw testament (duolegaat) kan fiscaal bijzonder interessant zijn. Klik hier voor meer info